TRIVSEL PÅ
ARBEJDSPLADSEN

Kunstig harmoni eller ægte trivsel?

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN ER EN VIGTIG MÆRKESAG

“Aflys den kunstig harmoni og skab ægte trivsel” er blevet Konsulenthuset Berg´s mærkesag. Den bygger på mange års erfaring med lederudvikling og arbejde med trivsel på de danske arbejdspladser. Kunstig harmoni er de situationer, hvor alle lader som om, at alt er godt… selvom alle ved det ikke er tilfældet. Den kunstig harmoni opstår, fordi tilliden og den psykologiske tryghed blandt medarbejderne ikke er tilstrækkeligt stærk, og fordi der derfor ties mere end der tales, når uenigheder i samarbejdet melder sig. Kender du til den stemning og situation?

Det er demotiverende, anstrengende og opslidende at være i for alle parter, og det stiller krav om både modig og meningsfuld ledelse. Det er en stor udfordring for mange nye ledere og Konsulenthuset Berg´s udviklingsforløb er målrettet netop denne udfordring.
Her inddrager vi ofte GAIS Trivselsmålinger, fælles udviklingsmøder for medarbejderne og individuelle coachingssamtaler med leder og medarbejdere, der har behov

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

… fordi godt kollegaskab ikke kommer af sig selv

Kollegasamarbejde er en afgørende faktor, når det handler om effektivitet og trivsel på arbejdspladsen. Det gode kollegaskab kommer ikke af sig selv. Det afhænger af den indbyrdes tillid, teamets kultur for at løse uenigheder og den enkeltes evne til at kigge indad og se situationen i et større perspektiv. Når kollegaskabet mangler har det store konsekvenser for medarbejdernes motivation og lyst til at yde en indsats.

Et velfungerende team med godt kollegaskab skaber til gengæld stor arbejdsglæde og bidrager til medarbejdernes såvel som arbejdspladsens succes.

Teamsamarbejde er en svær størrelse og det er nogle gange vanskeligt at finde årsagen, når kollegaskabet halter og resultaterne udebliver. Det kalder på ekstern hjælp og nye øjne.

ET FORLØB HVOR VI SÆTTER TILLID OG ÆGTE TRIVSEL UNDER LUP

Konsulenthuset Berg´s sætter spot på de fem dysfunktioner, som langt de fleste teams er strandet på, når samarbejdet halter. Tillid er den første og mest afgørende faktor for et godt teamsamarbejde, da tillid er en vigtig relationsskaber. Jeg arbejder derfor på at opbygge tilliden mellem kollegaerne og mellem medarbejder og ledelsen, og jeg træner deltagerne i at turde sætte ord på problemstillingerne på en god og ordentlig måde.

Konsulenthuset Berg’s faciliterer hele processen, hvor evnen til at indgå i konflikter på en hensigtsmæssig måde, afklare dem og komme styrket videre er andet skridt. Det tredje skridt handler om at forpligte sig i samarbejdet, for dermed opbygge en fælles ansvarlighed og til sidst nå et fælles resultat. Medarbejderne laver status over samarbejdet og indgår aftaler imellem kursusdagene i forhold til de indsatser der skal optimeres.

Sammen stiller vi skarpt på den ideelle adfærd og undersøger, hvad der forhindrer den i dagligdagen.
Med udgangspunkt i DiSC-personprofilen ser vi på de 4 forskellige persontypers præferencer og motivationsfaktorer, og pejler os ind på, hvordan profilsammensætningen er i personalegruppen.

Vi kommer også ind på arbejdspladsen kultur og medarbejdernes adfærd, handlinger og holdninger, samt hvordan ”kunstigt harmoni” kan forhindre et godt kollegaskab. Med på programmet er ligeledes sammenhæng mellem den enkelte, fællesskabet og kerneopgaven.

Deltagerne får løbende mulighed for at drøfte konkrete situationer med kollegaerne og få indblik i den teori, der danner baggrund for en god praksis på tværs af afdelingerne.
Vi kommer omkring emnerne organisatorisk medlemskab, kulisse-snak og de 6 forskellige vidnetyper. Forløbet sætter kort sagt fokus på, hvordan I kan gøre arbejdsdagen endnu bedre ved at have afstemte forventninger og høj grad af tillid til hinanden!

EN INVESTERING I TRYGHED, TILLID OG TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Når I investerer i et udviklingsforløb, er det en investering i tillid, tryghed og trivsel på arbejdspladsen.
Lederen er via ledersparring klædt på til modig ledelse, og teamet har opbygget tillid og tryghed til at tale om tingene – også når emnet er konfliktfyldt.
Et vigtigt udbytte er at der er skabt et fælles sprog, og der er taget hånd om de helt faktuelle situationer, der måske længe har skabt mistrivsel, miskommunikation og misforståelse.
 
Samtidig med at der er sat ord på uløste gamle konflikter, er der talt om forpligtelse og rettigheder og lavet aftaler om det fremtidige samarbejde. Der er givet håndslag på fælles ansvarlighed og fælles resultatfokus og teamet har forpligtet sig til organisatorisk medlemskab. 

Som sidegevinst har kendskab til DISC-profiltyperne givet indsigt i egen såvel som de øvrige kollegaers profiler og skabt merforståelse for forskelligheden i teamet.
 
Kort sagt der er skabt et godt fundament til at aflyse den kunstige harmoni og erstatte den med ægte trivsel på arbejdspladsen!

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.