Trivsel og god arbejdslyst

Trivsel er et ledelsesansvar... og et medarbejderansvar

Konsulenthuset Berg’s tilbyder trivselforløb til enkelte medarbejdere, enkelte afdelinger eller hele organisationen.
I et typisk forløb kommer vi naturligt ind på tillid – eller mangel på sammen og arbejder for at forbedre det indbyrdes samarbejde.
Vi sætter fokus på en forebyggende indsats i forhold til stress og konflikt – og lup på eventuelle konflikter, der endnu ikke er italesatte og derfor ligger og ulmer i kulissen. Sådanne konflikter tapper på medarbejdernes energi og arbejdslyst, og påvirker det fælles resultat.

TRIVSEL

Trivsel og god arbejdslyst er afgørende for fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. 
Balancen mellem at have det godt – og gøre det godt er en kunst, som kræver dialog og opmærksomhed. Det er både et ledelsesansvar og et medarbejderansvar, fordi trivsel er afhængig af kommunikationen og forventningsafstemningen mellem leder og medarbejder. Trivsel er med andre ord afhængig af gode relationer.

TILLID
Har vi sagt trivsel, så har vi også sagt tillid.
Tillid er fundamentet for et godt samarbejde og gode fælles resultater. 
Tillid er også afgørende, når konflikter og uenigheder skal håndteres og minimeres – og det skal de, når forskellig mennekser mødes om en fælles opgave og et fælles resultat. 
Tillid opstår mellem handling og adfærd og det tager tid at opbygge en grundlæggende tillid… tillid kan derimod hurtigt mistes igen.

Jeg anvender GAIS som trivselmåling. En GAIS-måling giver dig mulighed for at måle, forstå og forbedre arbejdslysten på din arbejdsplads eller hos dig som person. Med en GAIS-måling følger personlige anbefalinger, guides og værktøjer.

Et samarbejde med Konsulenthuset Berg’s starter altid med en indledende dialog og forventningsafstemning med  lederen.
Her kortlægger vi jeres situation, og jeg sammensætter ud fra denne samtale et relevant forløb.