TRIVSEL

Et fælles ansvar for både
leder og medarbejder

TRIVSEL

Et fælles ansvar for både
leder og medarbejder

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN ER AFGØRENDE

.. OG HAR DIREKTE INDVIRKNING PÅ MANGE FAKTORER

  • At opgaverne bliver løst
  • At samarbejdet fungerer og alle tager ansvar
  • At effektiviteten er høj
  • At der er færrest muligt (langtids)sygemeldinger
  • At konflikter løses konstruktivt
  • At medarbejderne fastholdes og nye tiltrækkes

HVORDAN ØGER VI TRIVSLEN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG LEDER?

Trivsel og god arbejdslyst er afgørende for fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere.

Balancen mellem at have det godt – og gøre det godt er en kunst, som kræver dialog og opmærksomhed. Det er både et ledelsesansvar og et medarbejderansvar, fordi trivsel afhænger af kommunikationen og forventningsafstemningen mellem leder og medarbejder. Trivsel er med andre ord afhængig af gode relationer, og gode relationer hjælper jeg jer med at skabe.

MEDARBEJDERTRIVSEL HANDLER OM AT VÆRE ANSAT

… IKKE INDSAT

Hvis der ikke er plads til at tale om tingene, som de opleves, går det ud over dine medarbejderes trivsel. Når de oplever, at der mangler åbenhed og medbestemmelse, og når de er i tvivl om, hvad deres reelle ansvar er, samtidig med at samarbejdet på tværs halter – så føler de sig indsat i stedet for ansat.
På samme måde oplever du som leder måske, at:
  • Du er fanget i dilemmaet mellem at tage hensyn til den enkelte og til opgaven, der skal løses?
  • Du er bekymret for, hvordan dine beskeder bliver modtaget, og pakker dem derfor ind med stor risiko for, at de bliver misforstået?
  • Du giver den samme besked igen og igen, men ingen griber bolden og får opgaven i mål?

TRIVSEL HÆNGER SAMMEN MED TILLID

Et godt kollegaskab fungerer på mange måder som et tæt venskab: Det er tilliden, der er limen mellem parterne, og det er tilliden, der får medarbejderen til at føle sig trygge i opgaveløsningen og i arbejdsrelationerne – også når det handler om at tackle udfordringer konstruktivt.

Hersker der mistillid medarbejderne imellem eller i medarbejder/leder-relationen, går det ud over det indbyrdes samarbejde, antagelser trumfer fakta, og stemningen bliver anstrengt og usikker, selvom alle på overfladen lader som om, at der er harmoni.

Jeg kan hjælpe dig med at sætte ord på trivsel og opbygge den psykologisk tryghed, der skal til for at dine medarbejdere oplever ægte trivsel og bliver effektive i deres job.

Hvordan kommer du i mål med at skabe høj trivsel på arbejdspladsen?

Konsulenthuset Berg’s tilbyder trivselsforløb til enkelte medarbejdere, enkelte afdelinger eller hele organisationen.

I et typisk forløb kommer vi naturligt ind på tillid – eller mangel på samme – og arbejder for at forbedre det indbyrdes samarbejde. Vi starter altid med en indledende dialog og forventningsafstemning med dig som leder, hvorefter du og dine medarbejdere får skræddersyet et forløb til jeres behov.

Vi sætter fokus på en forebyggende indsats i forhold til stress og konflikt – og vi retter luppen på konflikter, der endnu ikke er italesatte og derfor ligger og ulmer i kulissen. Sådanne konflikter tapper på medarbejdernes motivation og arbejdslyst, og påvirker det fælles resultat.

SÆT ORD PÅ

… OGSÅ SELVOM DET ER SVÆRT

En stor del af mit arbejde handler også om, at der skal sættes ord på udfordringerne – også selvom det kan virke ubehageligt og grænseoverskridende.

Jeg hjælper med at facilitere en konstruktiv og udviklende debat, og ud over det er jeg ikke selv bange for at sige dét, I kun tør tænke. Jeg tager aldrig parti, og jeg gør altid plads til alle.

HVAD SIGER ANDRE?

”I forbindelse med udvikling af personalegruppen har vi haft Lise-Lotte Berg tilknyttet som konsulent.
Allerede fra første kontakt, oplevede jeg Lise-Lotte Bergs professionelle og kompetente tilgang til problemstillinger, proces og udvikling. Lise-Lotte fik sammensat et forløb, der tilgodeså de ønsker og behov, personalegruppen og ledelsen havde. Selve forløbet har givet grobund for videre udvikling. En proces Lise-Lotte fortsat kan tilbyde konsulentbistand på, skulle vi ønske det.
Hun har etik og professionalisme forrest i sin kommunikation, refleksion og handlinger. Hun har varetaget den enkelte medarbejder med anerkendende tilgang, og så er hun yderst behagelig selskab.”

Anne Vintersbølle, leder af daginstitutionen Tjærbyvejens Vuggestue

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.