LEDERUDVIKLING

LEDERUDVIKLING

MOD OG MENING AFGØRER DIN SUCCES SOM LEDER

…har du MOD til at lede?

Rollen som leder stiller både krav til dit mod – og din evne til at kommunikere tydeligt og meningfuldt. Hos Konsulenthuset Berg’s kalder vi det Ledelses med mod og mening. Vi ved at din succes afhænger af om du tør lede, og om du forstår at udtrykke dig sådan at dine medarbejdere kan se meningen med opgaven.
Mange ledere er udfordret på mod og mening, så hvis du kan nikke genkendende til dette, er du langt fra alene.

Det giver derfor god mening at have en uvildig konsulent at sparre du med. I et udviklingsforløb arbejder vi på at gøre dig til en stærk og sikker leder. Sammen kigger ind i dine nuværende adfærdsmønstre og lægger en plan for din ønskede udvikling.
I forløbet bruger vi blandt andet DiSC Management Personprofil til at analysere og kortlægge din profil og stilleskarpt på din stil og præferencerer. Profilen hjælper os med at analysere din evne til at motivere, udvikle og uddelegere. Kort sagt giver DiSC-profilen dig et overblik over, hvem du er som leder.

TVIVL, USIKKERHED ELLER MANGLENDE LEDELSESERFARING?

Mindset og overbevisninger under lup.

I et udviklingsforløb hos Konsulenthuset Berg’s sætter vi lup på din kommunikation og drøfter, hvordan du kan kommunikere både tydeligt og tilstrækkeligt – også når situationen er konfliktfyldt. Du får sparring og metoder, der bygger på mange års erfaring med lederuddannelse. Vi griber blandt andet fat om, dit mindset og dine overbevisninger. Her bliver du klædt på, så du med ro i maven lykkes med at påpege det, når en medarbejder ikke præsterer tilstrækkeligt, og vi taler om hvordan du kan håndtere din frygt for medarbejdernes følelsesmæssige reaktioner. Vi arbejder også med din bekymring for at svække dine relationer, når du benytter dig af din ledelseret. Alt for mange ledere vælger at tie frem for at tale, fordi de frygter at blive upopulære.

Sammen kigger vi bag ved og søger at forstå baggrunden for konflikter eller manglende effektivitet.Du får muligheden for at drøfte dine helt konkrete udfordringer i dagligdagen, når du aktivt arbejder for at få kerneopgaven løst samtidig med at dine medarbejdere trives.

7 ARBEJSLYSTFAKTORER OG 4 LEDERDIMENSIONER

Ledelse med MENING er den vigtigste faktor for god arbejdslyst.

I udviklingsforløbet tager vi tager udgangspunkt i de 7 arbejdslystfaktorer og de 4 lederdimensioner, som er afgørende for medarbejdernes trivsel og din succes som leder.

Mening er en af de 7 arbejdslystfaktorer og handler om oplevelsen af at bruge arbejdslivet på noget meningsfuldt og formålstjenligt. Oplevelsen af mening er den vigtigste ingrediens i et godt arbejdsliv. Meningsfuld ledelse handler om, at du som leder er opmærksom på at forklare formålet med de beslutninger du eller andre træffer, så det giver mening for medarbejderne.

4 FORSKELLIGE FORMER FOR MENING

Når vi i en GAIS trivselsmåling spørger til medarbejderens score i forhold til mening, undersøger vi fire dimensioner af mening.

Indre Mening handler om, hvordan den enkelte medarbejder oplever at arbejdet bidrager til personen selv – ikke kun i form af løn og arbejdsvilkår, men som en dybereliggende gevinst, der påvirker identitet og selvværd, selvtillid og selvfølelse.

Kollegial Mening handler om, hvordan medarbejderen oplever det faglige og sociale samarbejdet med kollegaerne. Følelsen af spille hinanden bedre i et stærkt arbejdsfællesskab med gode relationer og godt kollegaskab giver oplevelse af høj kollegial mening.

Større Mening handler om, hvorvidt medarbejderen oplever at bidrage til noget større. Følelsen af at arbejdsindsatsen har en positiv påvirkning udenfor arbejdspladsen – på samfundet og på verdenen. Vi oplever større mening, når vi ser at vores arbejdsindsats har et større formål.

Organisatorisk Mening handler om, hvorvidt medarbejderen kan forstå og se formålet med de organisatoriske beslutninger og forandringstiltag, der finder sted på arbejdspladsen. Den organisatoriske mening indikerer organisationens evne til at kommunikere formål ud til medarbejderne.

OPLEVELSE AF MENING ER INDIVIDUEL

Hvad der er meningsfuldt for den ene medarbejder, er nødvendigvis ikke meningsfuldt for den anden medarbejder. Når du ved hvilke type af mening, der motiverer dine medarbejdere, kan du inddrage denne viden i din ledelse af den enkelte.

EN MODIG OG MENINGSFULD LEDER TØR:

 • kommunikere formål og mening
 • handle på upopulære beslutninger
 • indrømme at have lavet fejl og lytte til gode forslag
 • tage ansvar og stå på mål for organisatoriske beslutninger
 • give plads for medbestemmelse til medarbejderne
 • konfrontere uhensigtsmæssig adfærd
 • håndtere uenighed og bringe konflikter frem på bordet

ER DU EN MODIG OG MENINGSFULD LEDER?

 • tør du slippe kontrollen?
 • tør du give medarbejderne medbestemmelse og frihed?
 • tør du træde i karakter overfor dine medarbejdere og din chef?
 • tør du stille nysgerrige spørgsmål til medarbejderne?
 • tør du indrømme fejl og give en undskyldning?
 • tør du stå på mål for dine beslutninger?
 • tør du erkende, at du har brug for sparring, fordi ingen kan alting selv?

DRØMMER DU OM AT VÆRE LEDER MED MOD OG MENING?

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.