ORGANISATORISK MEDLEMSSKAB

Balancen mellem medarbejderens ret og pligt

ER DU AF OG TIL I TVIVL OM DINE LEDELSESMÆSSIGE BEFØJELSER?

Kender du det at være i tvivl om, hvad du kan forvente og forlange af dine medarbejdere? Så er du ikke alene.
Rigtig mange ledere føler sig udfordret på medarbejdernes ret og medarbejdernes pligt – de er ganske enkelt i tvivl om,
hvad de kan forlange og forvente, og hvilke beføjelser de har som leder i forhold til at stille krav til deres medarbejdere. 
Tvivl skaber usikkerhed og usikkerhed skaber uhensigtsmæssig lederstil

HAR DINE MEDARBEJDERE MELDT SIG IND?

… eller er de mere indsat end ansat?

Det giver rigtig god mening at sætte organisatorisk medlemskab og god arbejdslyst på dagsordenen.

Organisatorisk medlemskab handler om medarbejdernes pligt til at melder sig ind i organisationen, og bidrage med både faglige og personlige kompetencer, når kerneopgaven løses.
God arbejdslyst handler om at medarbejderne trives, mens arbejdsopgaven løses.

Det er en knivskarp balance at kræve organisatorisk medlemskab og samtidig sørge for at rammerne for god trivsel og opgaveløsning er til stede. og det er nødvednigt at tage snakken med teamet om det fælles krav og de individuelle forventninger. Hvis afstemningen undlades, risikerer du, at dine medarbejdere føler sig mere indsat fremfor ansat, og det går ud over samarbejde, effektivitet og trivsel.

Lige nu er det en vanskelig opgave at balancere ret og pligt. De nye generationer der er på vej ind på arbejdsmarkedet kommer med helt andre grundholdninger end de ældre generationer. Det kræver nye former for afstemning af ret og pligt. At være en tydelig leder, der tør bringe emnet på tale er et krav til fremtidens ledere… og det betaler sig at arbejde med organisatorisk medlemskab, så alle ved hvad forventningerne er.

Hensynsbetændelse og dilemmaet forbundet hertil

Rigtig mange ledere springer denne disciplin over og kommer til at lide af ” hensynsbetændelse”. Hensynsbetændelse er den form for adfærd, hvor der tages mere hensyn til den enkelte frem for til holdet og opgaven. Det er en adfærd, der forstærker sig selv og stiller lederen i et dilemma, når hensynet forhindrer, at arbejdet udføres tilfredsstillende.
Det bliver vi nødt til at tale om – for det tjener ingens fordel. 
Jeg har gode erfaringer med at katalysere snakken om organisatorisk medlemskab både med dig som leder og med det samlede team. Jeg hjælper med at genskabe balancen ved at træne ledelse med mod og mening.

Brug for en snak om organisatorisk medlemskab?

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.