TEAMUDVIKLING

TEAMUDVIKLING

OPLEVER DU AT DIT TEAM “MISSER”?

Misforståelse – Mistillid  – Mistrivsel

Kender du det, at:

 • Stemningen er kunstig og anstrengt, både blandt dine medarbejdere – og mellem dig og dine medarbejdere?
 • Der er snak i krogene, og ingen står ved deres ansvar og tager initiativ til at tale om problemerne?
 • Du ved, at der skal gøres noget, men du aner ikke, hvor du skal starte?

Kunne du i stedet tænke dig at:

 • Der i stedet er ægte trivsel, effektivitet, arbejdsglæde, mindre sygefravær og færre opsigelser?
 • Alle tager ansvar, og har tillid til at dét, der skal siges, bliver sagt?
 • Konflikter bliver løst konstruktivt, til gavn for den enkelte medarbejder og teamet som helhed?
 • Teamsamarbejdet skaber så meget trivsel, at medarbejderne oprigtigt glæder sig til at komme på arbejde – og ønsker at blive i deres nuværende stilling?

Nikker du til punkterne ovenfor?

… så har jeg en god og en dårlig nyhed: 

Den dårlige er, at jeres teamsamarbejde skal ses efter i sømmene, for der er noget, der halter.
Den gode nyhed er, at jeg har metoden til at forbedre situationen.

MÅLET MED ET TEAMUDVIKLINGSFORLØB

Et team kan sammenlignes med et stort maskineri sammensat af tandhjul – de skal alle virke, for at maskinen fungerer optimalt.

Maskinen er aldrig stærkere end det svageste led, og er der ét tandhjul, der ikke fungerer optimalt, har det konsekvenser for hele maskineriet.

Præcis på samme måde er det uhyre vigtigt, at alle teammedlemmerne kender deres funktion, deres ansvar og deres opgave, for at teamet som helhed fungerer.
Er der et teammedlem, som ikke vedkender sig sit ansvar, eller ikke løser sin opgaver går maskinen langsomt i stå for til sidst at gå i stykker.

Teamudviklingsforløbet kan suppleres med individuelle coachingssamtaler til leder og medarbejdere.

Med et teamudviklingsforløb – som jeg naturligvis sammensætter individuelt efter jeres behov og udfordringer – opnår I, at jeres team bliver en velsmurt maskine, der kører uden driftsstop.

OPNÅ UDBYTTE MED TEAMUDVIKLING

For den enkelte og for jer alle.

Lederen:

 • Får værktøjer til at agere som konstruktiv konfliktmægler
 • Får indsigt i, hvordan der skabes mening for medarbejderne
 • Får et team, der løser opgaverne tilfredsstillende og til tiden

Teamet som helhed:

 • Får et optimalt samarbejde på tværs af fag og afdeling
 • Får større tillid til hinanden og til den samlede proces
 • Mærker glæden og værdien ved at arbejde mod samme mål

Den enkelte medarbejder:

 • Oplever større motivation, arbejdsglæde og trivsel
 • Ønsker at fastholde sin stilling i stedet for at lede efter nyt
 • Oplever mere mening i hverdagen – både personligt og fagligt

TEAMUDVIKLINGSFORLØBET

… I GROVE TRÆK

Som nævnt bliver teamudviklingen tilrettelagt efter jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger.
Vi mødes typisk 3-5 gange over en periode, og indimellem vores møder får teammedlemmerne opgaver og bliver holdt til ilden. På den måde sikrer vi, at I får udviklingsinitiativerne helt ind under huden.

HVEM ER JERES UDVIKLINGSKONSULENT?

Mit navn er Lise-Lotte, og jeg har de sidste 15 år hjulpet offentlige institutioner såvel som private virksomheder med at optimere teamsamarbejde.

Som konsulent tager jeg aldrig parti, og jeg sørger for, at alle får plads og bliver hørt.
Samtidig er jeg ikke bange for at tage bladet fra munden, og undre mig højt med smil på læben og glimt i øjet.

”Er det noget, du ved …eller noget, du tror?”

er oftest et spørgsmål jeg stiller i teamudviklingsforløbet, fordi det er nødvendigt, at vi forholder os til fakta.
I mit arbejde inddrager jeg DiSC personprofiler og de syv arbejdslystfaktorer, der skaber god arbejdslyst og trivsel.

Kontakt mig hvis du har brug for at få råd og vejledning til at optimere dit team.

HVAD SIGER ANDRE?

”Vi har i snart 8 år brugt Lise-Lotte Berg som fast huskonsulent til primært kompetencetjek, konflikthåndtering, teamudviklingssamtaler og supervision. Lise-Lotte har fuld opbakning fra både medarbejdere og ledelse, og større anbefaling fås næsten ikke. Lise-Lotte går ”lige på”, men formår at gøre det med respekt, omsorg og med fokus på effektiv opgaveløsning.”

Jesper Bøje, adm. direktør, Privathospitalet Mølholm

TRÆNGER DIT TEAM TIL FØRSTEHJÆLP OG FOKUS PÅ TEAMETS UDVIKLING?

… SÅ LAD MIG GÅ STUEGANG SAMMEN MED DIG

Hvis du er nysgerrig på at høre mere, så er du meget velkommen til at booke et indledende, gratis og helt uforpligtende møde med mig, hvor vi taler om jeres behov og ønsker.

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.