GAIS TRIVSELS­MÅLING

Når du ønsker ord og tal på trivsel

DET GIVER GOD MENING
AT SÆTTE FOKUS PÅ TRIVSEL

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at det betaler sig at arbejde med trivsel, og at det har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Medarbejdernes trivsel smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Desuden er der en klar sammenhæng mellem trivsel og lavere sygefravær. GAIS gør det nemt at komme i gang med at arbejde med trivsel. Konsulenthuset Berg´s kan hjælpe jer i gang i dag

GAIS TRIVSELSMÅLING STÅR FOR GOD ARBEJDSLYST INDEKS SCORE

God arbejdslyst er både en venlig hilsen til hinanden – og en målbar størrelse, når vi måler den gode arbejdslyst i en GAIS Trivselsmåling. Med GAIS sætter vi ord og tal på trivsel.

GAIS Trivselsmålingen måler på 7 helt konkrete arbejdslystfaktorer, og du får inspiration, viden og værktøjer til at udvikle arbejdslysten i netop jeres situation. Du har mulighed for at dykke ned i rapporten og blandt andet sammenligne trivslen i virksomhedens forskellige afdelinger, forskellige faggrupper og forskellige aldersgrupper. Med til en GAIS Trivselsmåling følger udviklingsprogrammer og artikler, der er håndplukket ud fra resultatet i jeres måling.

Du vælger selv frekvensen for målingen og kan tilføje egne spørgsmål og medtage spørgsmål, der dækker en psykisk APV.

7 FAKTORER DER PÅVIRKER MEDARBEJ­DERNES TRIVSEL

MENING

… er den vigtigste faktor for trivsel og god arbejdslyst. Mening handler om at arbejdsopgaven synes meningsfuld, og opgaven har et fornuftigt formål. Mening er også oplevelse af at lykkes i jobbet og udfylde en vigtig funktion. Forskning viser, at mening er den vigtigste faktor for et godt arbejdsliv. Når vi i en GAIS trivselsmåling spørger til medarbejderens score i forhold til mening, undersøger vi fire dimensioner af mening

MESTRING

… handler om følelsen af at kunne beherske de situationer, du stilles overfor. Om at føle sig tilstrækkelig og kompetent i forhold til dine daglige arbejdsopgaver – både fagligt, personligt og socialt.

LEDELSE

… handler om lederens faglige, sociale og ledelsesmæssige kompetencer. Oplevelsen af tillid til nærmeste leder og graden af anerkendelse fra lederen indgår også i denne faktor.

BALANCE

… handler om ligevægt i forhold til opgaveløsning, hvor der skal være balance mellem tid og opgaver, balance mellem kompetencer og opgaver og balance mellem arbejdsliv og privatliv.

MEDBESTEMMELSE

… handler om at føle sig inddraget og havde indflydelse på eget arbejdet. Det handler om, i hvilket omfang du oplever, at der er frihed og mulighed for du selv kan påvirke og strukturere dit arbejde

KOLLEGER

… handler om, hvordan det går med kollegaskab, relationer og samarbejde. Det handler om, hvorvidt du oplever, at der er tillid til kollegerne og at der et godt samspil både faglig og socialt.

RESULTATER

… handler om, at du oplever, at du gør fremskrift og skaber konkrete resultater i dit arbejde. Om der er klare mål for opgaveløsningen, og om det er tydeligt, hvornår du har opnået mål og delmål.

GAIS er baseret på flere års forskning fra Videnscenter for god arbejdslyst, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning, der løbende laver målinger på de syv arbejdslystfaktorer.

KONSULENTHUSET BERG’S ER GAIS AMBASSADØR

Konsulenthuset Berg´s er GAIS Ambassadør og specialist i at gennemføre trivselsmålinger og lave program for udviklingstiltag på baggrund af målingerne.
Hvad enten mistrivselen handler om kommunikation, samarbejde eller ledelse, så lægger vi et program, der passer til situationen.
Det betyder, at du får hjælp, til at sætte ind lige netop der, hvor skoen trykker.

Det giver god mening!

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.