TEMAINDLÆG

Trænger I til et frisk boost?

ET ENERGIBOOST TIL TEAMET

Temaindlæg giver noget at tænker over og sætter gang i nye fælles refleksioner.
Det har effekt, når mange hører det samme på samme tid – det skaber fælleskab og stof til videre fælles drøftelse. Mine teamindlæg har altid en twist af humor uden det bliver useriøst og mister fokus. Jeg lader de fine akademiske udtryk blive hjemme og pakker i stedet tasken med metaforer og gode virkeligsnære eksempler på dagens team. Jeg er ikke bleg for at sætte mig selv i spil og lægger op til aktiv inddragelse af tilhørerne.

I vil opleve, at jeg med glimt i øjet og smil på læben undrer mig højt, udfordrer og gøder jorden for nye erkendelser hos dem, der lytter med. Stof til eftertanke, begejstring og frisk energi er nogle af sidegevinsterne til deltagerne, når Konsulenthuset Berg’s har været på besøg.

TILBUD TIL ARBEJDSPLADSER, FORENINGER OG NETVÆRKSGRUPPER

Konsulenthuset Berg´s siger sjældent nej til en invitation, hvad enten der er brug for ny inspiration på din arbejdsplads, din forening eller netværksgruppe.
Omfang og indhold tilpasses, og det giver rigtig god mening at booke 2-3 temaindlæg og koble flere emner sammen.

Det hjælper jeg med, blot du fortæller om jeres behov!

På menukortet har jeg allerede gjort følgende overskrifter klar:

AFLYS DEN KUNSTIGE HARMONI
OG SKAB ÆGTE TRIVSEL

Et højaktuelt temaindlæg om godt kollegaskab og afstemt samarbejde. Vi kommer ind på kultur og adfærd, handlinger og holdninger, samt hvordan ”kunstigt harmoni” kan forhindre et godt kollegaskab. Med på programmet er ligeledes sammenhæng mellem den enkelte, fællesskabet og kerneopgaven.
Medarbejderne laver status over samarbejdet og arbejder imellem kursusdagene med indsatser i forhold til optimering. Deltagerne får løbende mulighed for at drøfte konkrete situationer med de andre og få indblik i den teori, der danner baggrund for en god praksis. 

Vi kommer omkring emnerne organisatorisk medlemskab, kulisse-snak og de 6 forskellige vidnetyper. Forløbet sætter kort sagt fokus på, hvordan vi kan gøre arbejdsdagen endnu bedre ved at have afstemte forventninger og have høj grad af tillid til hinanden!

Vi sætter spot på de fem opmærksomhedspunkter, der er afgørende for et velfungerende team, og vi sammenholder dem med de 5 dysfunktioner, som langt de fleste strander på, når samarbejdet halter

HVEM ER DU, OG HVEM ER DE ANDRE?

Et temaindlæg om de 4 forskellige DiSC-persontyper

Kendskab til menneskers forskellighed er en afgørende faktor for optimal kommunikation, trivsel og samarbejde. 

Temaindlægget er opbygget med en kombination af teori og praktiske øvelser, hvor virkeligheden bringes ind i lokalet.
Med udgangspunkt i DISC-personprofilkort får deltagerne indblik i egen og andres adfærdsprofil. Emnet baner vej for større forståelse og bedre mulighed for at optimere kommunikationen i hverdagens opgaver. Med personprofilen in mente kommer vi ind på negative overbevisninger, og vi sætter lup på hvordan hverdagen kan farves uhensigtsmæssigt af disse

ORGANISATORISK MEDLEMSSKAB

Et temaindlæg om at melde sig ind i organisationen og forpligte sig til opgaven

Organisatorisk medlemskab er et forholdsvis nyt begreb, der dækker over medarbejdernes forpligtelse til at ”melde sig ind” i organisationen og løse kerneopgaven, som den er givet.
Når vi er organisatoriske medlemmer, har vi accepteret at alle vores faglige og personlige kompetencer ikke nødvendigvis kommer i spil i forbindelse med vores job, og vi er positivt indstillet på at samarbejde med kollegaerne om at løse kerneopgaven.

Temaindlægget sætter fokus på det organisatoriske medlemskab og de forhindringer, der opstår hvis ikke alle medarbejdere er ”fuldbyrdet medlem” af organisationen.
Vi stiller skarpt på balancen mellem medarbejdernes forventninger og forpligtelser i deres ansættelsesforhold – vi taler helt konkret om ret og om pligt i ansættelsen.
Vi kommer også ind på lederens ansvar og evne til at kommunikerer en tydelig og meningsfuld retning, der sikrer at alle bidrager med det de skal.

PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT

Et temaforløb om at træde i karakter uden at træde for hårdt.

Personlig gennemslagskraft, handler om at tiltrække opmærksomhed i det omfang som situationen kræver, samtidig med at du kommunikerer med respekt for både andres og egne behov. Personer med personlig gennemslagskraft oplever at blive hørt og formår samtidig at give plads til andre.
Personlig gennemslagskraft er en efterspurgt kompetence – især når det gælder personer, der har tæt kommunikation med andre i det daglige arbejde.
Vi kommer ind på selvtillid, selvfølelse og selvværd, og taler om hvordan overbevisninger og antagelser har indflydelse på,  hvordan vi virker på andre.
Forløbet er opbygget omkring de otte adfærdstræk, der er afgørende for vores succes i mødet med andre mennesker, og er en vekselvirkning mellem teori og konkret træning i praksis.

SIG NEJ – NÅR DET GIVER GOD MENING

Et temaindlæg om at sige fra på en meningsfuld og ordentlig måde

Som følge af det hæsblæsende tempo, som arbejdsdagen afvikles med er der opstået en slagside og en uheldig tendens i forhold til muligheden for at sige fra. 
Rigtig mange mennesker frygter for konsekvensen ved at afvise et andet menneske, føler sig udfordret i forhold til at gå imod strømmen og måske også af det uformelle hierarki, der hersker på mange arbejdspladser. 

Vi mangler øvelse og erfaring i at kommunikere et ”nej” på en hensigtsmæssig og ordentlig måde, og der er skabt en stærk kultur, hvor ”nej” undlades mere end det tillades.

Det er temaindlæggets formål at sætte fokus på den ovennævnte problematik og sætte gang i refleksion og drøftelse af emnet. Der vil blive lagt vægt på at udforske, hvorfor problemet opstå̊, og der bliver inddraget gode og simple teknikker til, hvordan vi kan ændre på det, og ikke mindst hvad vi opnår, når vi siger nej, når det giver god mening at gøre det.

LEDELSE MED MOD OG MENING

Et temaindlæg om tydelig og meningsfuld ledelse

Kravene til god ledelse ændrer sig over tid og i takt med samfundets tendenser. En af de nye tendenser er, at medarbejdere forventer at deres leder tør lede. Den unge generation kalder på ”Ledelse med mod og mening”

Manglende mod risikerer at blive hæmsko for succesfuld ledelse. Hvis du er tilbageholdende i forhold til at opstille tydelige forventninger til dine medarbejdere, opstår der en diskurs imellem, hvad du reelt ønsker af medarbejderen, og hvordan medarbejderen faktuelt opfatter dine krav.

Temaindlægget sætter fokus på de faktorer, som skaber modig og meningsfuld ledelse.
Vi kommer omkring de fire ledelsesdimensioner, der efterspørges af den nye generation, og du får indblik i de fire forskellige former for mening, der hjælper til at lede alle ens og dog forskelligt.
Vi inddrager konkrete eksempler fra din virkelighed og omsætter teorien til praksis, når vi stiller skarpt på, hvordan og hvorfor vores mod – eller mangel på samme – forhindrer tydelig kommunikation og afstemning.

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.