GDPR-POLITIK

COOKIES

Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplsninger om f.Eks. Browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger.

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmesiden faastyrpaaprojekterne.Dk og af friis solutions aps platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: et unikt id og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit ip-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Konsulenthuset berg’s anvender google analytics som statistikværktøj på hjemmesiden. Google analytics giver konsulenthuset berg’s mulighed for at følge besøgendes færden på hjemmesiden, og giver konsulenthuset berg’s mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

PERSONDATAPOLITIK

PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger er informationer, der bruges til at identificere en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Personoplysninger kan for eksempel være navn, alder, køn, mailadresse, telefonnummer osv.
Ligeledes indeholder personoplysninger også data som kompetencer og karriereudviklingsønsker der benyttes i samarbejdet mellem kunder og Konsulenthuset Berg´s.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Som kunde hos Konsulenthuset Berg´s, indsamler og behandler vi følgende data; mailadresser, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, alder, samt data som måtte være nødvendige for at gennemføre en et givent samarbejde.

Jeg indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Deltager i et udviklingsforløb hos Konsulenthuset Berg´s
 • Ansøger en stilling som Konsulenthuset Berg´s rekrutterer til
 • Udfylder en personprofil via Konsulenthuset Berg´s
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Konsulenthuset Berg´s

Konsulenthuset Berg´s indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre den aftalte opgave og opbevarer kun data så længe det har et formål.
Ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.

 

KATEGORIER AF OPLYSNINGER OG REGISTREREDE
Konsulenthuset Berg´s registrerer efter samtykke følgende data på alle kunder:

 • Titel
 • Navn
 • Telefonnummer
 • e-mail
 • Ansættelsessted

 
Registreringen sker i Outlook 365 under kontaktpersoner og opgives af personen selv eller af personens leder efter samtykke med personen.
Afhængig af opgavens formål registreres relevante oplysninger, der er nødvendige for opgave-løsningen. Dette beskrives nedenfor under ”Formål med opbevaring og behandling af persondata”
 
FORMÅL MED OPBEVARING OG BEHANDLING AF PERSONDATA
Rekruttering
Formålet med opbevaring og håndtering af ansøgningsmateriale er at have indblik i ansøgers profil ift. tidligere job, tidligere jobfunktioner, personprofil, uddannelsesbaggrund, kontaktoplysninger.
Data anvendes udelukkende i forbindelse med ansøgerens ønske om at komme i betragtning til en opslået stilling eller ift. en uopfordret henvendelse i form af tilsendt ansøgning. Databehandlerrollen deles mellem Lise-Lotte Berg, Indehaver Konsulenthuset Berg´s og databehandler hos den rekrutterende virksomhed.
Persondata opbevares i hele rekrutteringsbehandlingsprocessen og slettes, når denne er afsluttet.
Uopfordret CV og ansøgning tilbydes opbevaret i 6 måneder, hvor kandidater efter eget ønske og dermed samtykke kan vedhæfte ansøgningsmateriale direkte via LinkedIn/meddelelse til dataansvarlig Lise-Lotte Bergs, Konsulenthuset Berg´s.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Outplacement
Formålet med opbevaring og håndtering af ansøgningsmateriale er at have indblik i ansøgers profil ift. tidligere job, tidligere jobfunktioner, personprofil, uddannelsesbaggrund, kontaktoplysninger.
Data anvendes udelukkende i forbindelse med ansøgerens ønske om at komme i betragtning til en opslået stilling eller ift. en uopfordret henvendelse i form af tilsendt ansøgning.
Persondata opbevares i hele rekrutteringsprocessen og slettes når denne er afsluttet.
Uopfordret CV og ansøgning tilbydes opbevaret i 6 måneder, hvor kandidater efter eget ønske og dermed samtykke kan vedhæfte ansøgningsmateriale direkte til via LinkedIn/meddelelse dataansvarlig Lise-Lotte Bergs Konsulenthuset Berg´s.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Kompetenceudvikling
Formålet med opbevaring og håndtering af persondata er at have overblik over personens kompetencer og udviklingsmuligheder.
Data i form af notater anvendes udelukkende i forbindelse med personens ønske om sparring på kompetencer og udvikling. Persondata opbevares efter samtykke med personen i hele udviklingsprocessen og slettes senest efter 36 mdr. Samtykke sker via mailkorrespondance.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Sparringssamtaler/coaching
Formålet med opbevaring og håndtering af persondata er at have overblik over de i sparringen berørte samtaleemner; herunder personens kompetencer, udfordringer og udviklingsmuligheder.
Data i form af notater anvendes udelukkende i forbindelse med personens ønske om sparring på selvvalgte emner. Persondata opbevares efter underskrevet samtykke med personen i hele udviklingsprocessen og slettes senest efter 36 mdr.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
HVEM VIDEREGIVER JEG OPLYSNINGER TIL?
Dine personoplysninger som er afgivet til Konsulenthuset Berg´s videregives kun til:

 • Virksomheden du som ansøger søger job hos
 • Betroende og relevante tredjemand, hvis det er aftalt i forbindelse med opgaveindgåelsen. Fx i forbindelse med teamudvikling og udvikling af samarbejde. 

Konsulenthuset Berg´s har med alle samarbejdspartnere en databehandlingsaftale liggende, der til enhver tid skal sikre kundernes interesser. Disse aftaler kan til enhver tid fremvises på anmodning.
Udveksling af personfølsomme data sker, som udgangspunkt udelukkende mellem fokuspersonen og Indehaver Lise-Lotte Berg, Konsulenthuset Berg´s.
Konsulenthuset Berg´s deler derfor ikke materiale med personfølsomme data til tredje part med mindre opgaven kræver det fx modtagelse og udveksling af CV og ansøgning i forbindelse med rekruttering for kunde. Ansøgningsmateriale og øvrige dokumenter med indhold af perondata opbevares kun i perioden, hvor rekrutteringsprocessen finder sted og formålet tilsiger.

Ved videregivelse af data pointere Konsulenthuset Berg´s overfor modtager at denne overtager ansvaret for at den efterfølgende persondatabehandling og at persondata, der kommer i modtagerens besiddelse forventes at blive håndteret i henhold til persondatalovens bestemmelser.
 
HVOR LAGRES DINE OPLYSNINGER?
Alle dine oplysninger bliver lageret på en server i Danmark.
 
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte
Indehaver Lise-Lotte Berg på info@berg-s.dk  
 
Ved tilbagetrækning af samtykke hos Konsulenthuset Berg´s slettes alle data du har afgivet til os. Disse data vil ikke kunne blive genskabt.
 
HVORDAN BESKYTTER JEG DINE OPLYSNINGER?
Hos Konsulenthuset Berg´s er det udelukkende Indehaver Lise-Lotte Berg, der er modtager af og har adgang til de personfølsomme data. Der foretages systematisk ændring af adgangskoder hver 12. uge på alle de enheder (iMac, MacBook, iPhone og iPad), der indeholder personfølsomme data.
Der foretages ligeledes systematisk kvartalsvis ændring af adgangskode til Microsoft 365 og iCloud.
Fysisk materiale indeholdende personfølsomme data opbevares i aflås arkivskab/aflåst taske.
Ved sikkerhedsbrud rapporteres dette til de registrerede personer og datatilsynet indenfor 72 timer. Dataansvarlig Lise-Lotte Berg undersøger følgerne af bruddet og handler i forhold til disse.
 
SLETNING AF PERSONFØLSOMME DATA:
Hos Konsulenthuset Berg´s tømmes papirkurv en gang månedligt, hvorved sikres at oplysninger slettes helt. Ved tilbagekaldelse af samtykke slettes data med det samme.
Tekniske og organisatoriske foranstaltninger
Konsulenthuset Berg´s drives som enkeltmandsfirma uden ansatte, og Indehaver Lise-Lotte Berg er dataansvarlig for personfølsomme data og ligeledes databehandler. Det er Lise-Lotte Berg, der er modtager og har adgang til de personfølsomme data. I forbindelse med eksterne rekrutteringsopgaver, deles databehandlerrollen mellem Lise-Lotte Berg´s og virksomheden der søger medarbejdere.
Personfølsomme data opbevares elektronisk på Konsulenthuset Berg´s enheder, der alle synkroniserer data. Enhederne er beskyttet med kode, der udskiftet hver 12 uge.

DATABEHANDLERAFTALE

PERSONOPLYSNINGER:
Personoplysninger er informationer, der bruges til at identificere en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Personoplysninger kan for eksempel være navn, alder, køn, mailadresse, telefonnummer osv.
Ligeledes indeholder personoplysninger også data som kompetencer og karriereudviklingsønsker der benyttes i samarbejdet mellem kunder og Konsulenthuset Berg´s.
Nedenfor er politikken for databehandling i Konsulenthuset Berg´s beskrevet:

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Som kunde hos Konsulenthuset Berg´s, indsamler og behandler vi følgende data; mailadresser, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, alder, samt data som måtte være nødvendige for at gennemføre en et givent samarbejde.

Jeg indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Deltager i et udviklingsforløb hos Konsulenthuset Berg´s
 • Ansøger en stilling som Konsulenthuset Berg´s rekrutterer til
 • Udfylder en personprofil via Konsulenthuset Berg´s
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Konsulenthuset Berg´s

 
Konsulenthuset Berg´s indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre den aftalte opgave og opbevarer kun data så længe det har et formål.
Ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.  

KATEGORIER AF OPLYSNINGER OG REGISTRERINGER
Konsulenthuset Berg´s registrerer efter samtykke følgende data på alle kunder:

 • Titel
 • Navn
 • Telefonnummer
 • e-mail
 • Ansættelsessted 

Registreringen sker i Outlook 365 under kontaktpersoner og opgives af personen selv eller af personens leder efter samtykke med personen.
Afhængig af opgavens formål registreres relevante oplysninger, der er nødvendige for opgave-løsningen. Dette beskrives nedenfor under ”Formål med opbevaring og behandling af persondata”

FORMÅL MED OPBEVARING OG BEHANDLING AF PERSONDATA
Rekruttering
Formålet med opbevaring og håndtering af ansøgningsmateriale er at have indblik i ansøgers profil ift. tidligere job, tidligere jobfunktioner, personprofil, uddannelsesbaggrund, kontaktoplysninger.
Data anvendes udelukkende i forbindelse med ansøgerens ønske om at komme i betragtning til en opslået stilling eller ift. en uopfordret henvendelse i form af tilsendt ansøgning. Databehandlerrollen deles mellem Lise-Lotte Berg, Indehaver Konsulenthuset Berg´s og databehandler hos den rekrutterende virksomhed.
Persondata opbevares i hele rekrutteringsbehandlingsprocessen og slettes, når denne er afsluttet.
Uopfordret CV og ansøgning tilbydes opbevaret i 6 måneder, hvor kandidater efter eget ønske og dermed samtykke kan vedhæfte ansøgningsmateriale direkte via LinkedIn/meddelelse til dataansvarlig Lise-Lotte Bergs, Konsulenthuset Berg´s.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Outplacement
Formålet med opbevaring og håndtering af ansøgningsmateriale er at have indblik i ansøgers profil ift. tidligere job, tidligere jobfunktioner, personprofil, uddannelsesbaggrund, kontaktoplysninger.
Data anvendes udelukkende i forbindelse med ansøgerens ønske om at komme i betragtning til en opslået stilling eller ift. en uopfordret henvendelse i form af tilsendt ansøgning.
Persondata opbevares i hele rekrutteringsprocessen og slettes når denne er afsluttet.
Uopfordret CV og ansøgning tilbydes opbevaret i 6 måneder, hvor kandidater efter eget ønske og dermed samtykke kan vedhæfte ansøgningsmateriale direkte til via LinkedIn/meddelelse dataansvarlig Lise-Lotte Bergs Konsulenthuset Berg´s.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Kompetenceudvikling
Formålet med opbevaring og håndtering af persondata er at have overblik over personens kompetencer og udviklingsmuligheder.
Data i form af notater anvendes udelukkende i forbindelse med personens ønske om sparring på kompetencer og udvikling. Persondata opbevares efter samtykke med personen i hele udviklingsprocessen og slettes senest efter 36 mdr. Samtykke sker via mailkorrespondance.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Sparringssamtaler/coaching
Formålet med opbevaring og håndtering af persondata er at have overblik over de i sparringen berørte samtaleemner; herunder personens kompetencer, udfordringer og udviklingsmuligheder.
Data i form af notater anvendes udelukkende i forbindelse med personens ønske om sparring på selvvalgte emner. Persondata opbevares efter underskrevet samtykke med personen i hele udviklingsprocessen og slettes senest efter 36 mdr.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 

HVEM VIDEREGIVER JEG OPLYSNINGER TIL?
Dine personoplysninger som er afgivet til Konsulenthuset Berg´s videregives kun til:

 • Virksomheden du som ansøger søger job hos
 • Betroende og relevante tredjemand, hvis det er aftalt i forbindelse med opgaveindgåelsen. Fx i forbindelse med teamudvikling og udvikling af samarbejde. 

Konsulenthuset Berg´s har med alle samarbejdspartnere en databehandlingsaftale liggende, der til enhver tid skal sikre kundernes interesser. Disse aftaler kan til enhver tid fremvises på anmodning.
Udveksling af personfølsomme data sker, som udgangspunkt udelukkende mellem fokuspersonen og Indehaver Lise-Lotte Berg, Konsulenthuset Berg´s.
Konsulenthuset Berg´s deler derfor ikke materiale med personfølsomme data til tredje part med mindre opgaven kræver det fx modtagelse og udveksling af CV og ansøgning i forbindelse med rekruttering for kunde. Ansøgningsmateriale og øvrige dokumenter med indhold af perondata opbevares kun i perioden, hvor rekrutteringsprocessen finder sted og formålet tilsiger.

Ved videregivelse af data pointere Konsulenthuset Berg´s overfor modtager at denne overtager ansvaret for at den efterfølgende persondatabehandling og at persondata, der kommer i modtagerens besiddelse forventes at blive håndteret i henhold til persondatalovens bestemmelser.
 

HVOR LAGRES DINE PERSONOPLYSNINGER?
Alle dine oplysninger bliver lageret på en server i Danmark.
 
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte
Indehaver Lise-Lotte Berg på info@berg-s.dk  
 
Ved tilbagetrækning af samtykke hos Konsulenthuset Berg´s slettes alle data du har afgivet til os. Disse data vil ikke kunne blive genskabt.
 

HVORDAN BESKYTTER JEG DIN OPLYSNINGER?
Hos Konsulenthuset Berg´s er det udelukkende Indehaver Lise-Lotte Berg, der er modtager af og har adgang til de personfølsomme data. Der foretages systematisk ændring af adgangskoder hver 12. uge på alle de enheder (iMac, MacBook, iPhone og iPad), der indeholder personfølsomme data.
Der foretages ligeledes systematisk kvartalsvis ændring af adgangskode til Microsoft 365 og iCloud.
Fysisk materiale indeholdende personfølsomme data opbevares i aflås arkivskab/aflåst taske.
Ved sikkerhedsbrud rapporteres dette til de registrerede personer og datatilsynet indenfor 72 timer. Dataansvarlig Lise-Lotte Berg undersøger følgerne af bruddet og handler i forhold til disse.
 

SLETNING AF PERSONFØLSOMME DATA
Hos Konsulenthuset Berg´s tømmes papirkurv en gang månedligt, hvorved sikres at oplysninger slettes helt. Ved tilbagekaldelse af samtykke slettes data med det samme.
 

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER
Konsulenthuset Berg´s drives som enkeltmandsfirma uden ansatte, og Indehaver Lise-Lotte Berg er dataansvarlig for personfølsomme data og ligeledes databehandler. Det er Lise-Lotte Berg, der er modtager og har adgang til de personfølsomme data. I forbindelse med eksterne rekrutteringsopgaver, deles databehandlerrollen mellem Lise-Lotte Berg´s og virksomheden der søger medarbejdere.
Personfølsomme data opbevares elektronisk på Konsulenthuset Berg´s enheder, der alle synkroniserer data. Enhederne er beskyttet med kode, der udskiftet hver 12 uge.

INTERN FORTEGN­ELSE – GDPR COMPLIANCE MANUAL

DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER
Konsulenthuset Berg´s drives som enkeltmandsfirma uden ansatte og Indehaver Lise-Lotte Berg er dataansvarlig for personfølsomme data og ligeledes databehandler, når ingen anden virksomhed eller person er involveret i opgaven. I forbindelse med rekrutteringsopgaver for kunde deles databehandlerrollen mellem Lise-Lotte Berg og databehandleren/databehandlerne hos den rekrutterende virksomhed.
Den detaljerede persondatapolitik er til enhver tid tilgængelig på Konsulenthuset Berg´s hjemmeside www.berg-s.dk og spørgsmål kan rettes til
 
 
DATAANSVARLIG
Indehaver og udviklingskonsulent, Lise-Lotte Berg
Daugårds Alle´ 10
8930 Randers NØ
Mobil 20 88 87 96
e-mail: info@berg-s.dk
web: www.berg-s.dk
 
 
DATABEHANDLER
Indehaver og udviklingskonsulent, Lise-Lotte Berg
Daugårds Alle´ 10
8930 Randers NØ
Mobil 20 88 87 96
e-mail: info@berg-s.dk
web: www.berg-s.dk
 
 
KATEGORIER AF OPLYSNINGER OG REGISTREREDE
Konsulenthuset Berg´s registrerer efter samtykke følgende data på alle kunder:

 • Titel
 • Navn
 • Telefonnummer
 • e-mail
 • Ansættelsessted

 
Registreringen sker i Outlook 365 under kontaktpersoner og opgives af personen selv eller af personens leder efter samtykke med personen.
Afhængig af opgavens formål registreres relevante oplysninger, der er nødvendige for opgave-løsningen. Dette beskrives nedenfor under ”Formål med opbevaring og behandling af persondata”

FORMÅL MED OPBEVARING OG BEHANDLING AF PERSONDATA
Rekruttering
Formålet med opbevaring og håndtering af ansøgningsmateriale er at have indblik i ansøgers profil ift. tidligere job, tidligere jobfunktioner, personprofil, uddannelsesbaggrund, kontaktoplysninger.
Data anvendes udelukkende i forbindelse med ansøgerens ønske om at komme i betragtning til en opslået stilling eller ift. en uopfordret henvendelse i form af tilsendt ansøgning. Databehandlerrollen deles mellem Lise-Lotte Berg, Indehaver Konsulenthuset Berg´s og databehandler hos den rekrutterende virksomhed.
Persondata opbevares i hele rekrutteringsbehandlingsprocessen og slettes, når denne er afsluttet.
Uopfordret CV og ansøgning tilbydes opbevaret i 6 måneder, hvor kandidater efter eget ønske og dermed samtykke kan vedhæfte ansøgningsmateriale direkte via LinkedIn/meddelelse til dataansvarlig Lise-Lotte Bergs, Konsulenthuset Berg´s.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Outplacement
Formålet med opbevaring og håndtering af ansøgningsmateriale er at have indblik i ansøgers profil ift. tidligere job, tidligere jobfunktioner, personprofil, uddannelsesbaggrund, kontaktoplysninger.
Data anvendes udelukkende i forbindelse med ansøgerens ønske om at komme i betragtning til en opslået stilling eller ift. en uopfordret henvendelse i form af tilsendt ansøgning.
Persondata opbevares i hele rekrutteringsprocessen og slettes når denne er afsluttet.
Uopfordret CV og ansøgning tilbydes opbevaret i 6 måneder, hvor kandidater efter eget ønske og dermed samtykke kan vedhæfte ansøgningsmateriale direkte til via LinkedIn/meddelelse dataansvarlig Lise-Lotte Bergs Konsulenthuset Berg´s.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Kompetenceudvikling
Formålet med opbevaring og håndtering af persondata er at have overblik over personens kompetencer og udviklingsmuligheder.
Data i form af notater anvendes udelukkende i forbindelse med personens ønske om sparring på kompetencer og udvikling. Persondata opbevares efter samtykke med personen i hele udviklingsprocessen og slettes senest efter 36 mdr. Samtykke sker via mailkorrespondance.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
Sparringssamtaler/coaching
Formålet med opbevaring og håndtering af persondata er at have overblik over de i sparringen berørte samtaleemner; herunder personens kompetencer, udfordringer og udviklingsmuligheder.
Data i form af notater anvendes udelukkende i forbindelse med personens ønske om sparring på selvvalgte emner. Persondata opbevares efter underskrevet samtykke med personen i hele udviklingsprocessen og slettes senest efter 36 mdr.
Personen kan til en hver tid gøre indsigelser og tilbagekalde samtykke. Personfølsomme data slettes øjeblikket efter sådan ønske.
 
SIKKERHED OG ADGANG TIL PERSONDATA
Hos Konsulenthuset Berg´s er det udelukkende Indehaver Lise-Lotte Berg, der er modtager af og har adgang til de personfølsomme data. Der foretages systematisk ændring af adgangskoder hver 12. uge på alle de enheder (iMac, MacBook, iPhone og iPad), der indeholder personfølsomme data.
Der foretages ligeledes systematisk kvartalsvis ændring af adgangskode til Microsoft 365 og iCloud.
Fysisk materiale indeholdende personfølsomme data opbevares i aflås arkivskab/aflåst taske.
Ved sikkerhedsbrud rapporteres dette til de registrerede personer og datatilsynet indenfor 72 timer. Dataansvarlig Lise-Lotte Berg undersøger følgerne af bruddet og handler i forhold til disse.
 
SLETNING AF PERSONFØLSOMME DATA
Hos Konsulenthuset Berg´s tømmes papirkurv en gang månedligt, hvorved sikres at oplysninger slettes helt. Ved tilbagekaldelse af samtykke slettes data med det samme.
 
VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA
Udveksling af personfølsomme data sker, som udgangspunkt udelukkende mellem fokuspersonen og Indehaver Lise-Lotte Berg, Konsulenthuset Berg´s.
Konsulenthuset Berg´s deler derfor ikke materiale med personfølsomme data til tredje part med mindre opgaven kræver det fx modtagelse og udveksling af CV og ansøgning i forbindelse med rekruttering for kunde. Ansøgningsmateriale og øvrige dokumenter med indhold af perondata opbevares kun i perioden, hvor rekrutteringsprocessen finder sted og formålet tilsiger.

Ved videregivelse af data pointere Konsulenthuset Berg´s overfor modtager at denne overtager ansvaret for at den efterfølgende persondatabehandling og at persondata, der kommer i modtagerens besiddelse forventes at blive håndteret i henhold til persondatalovens bestemmelser.
 
TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER
Konsulenthuset Berg´s drives som enkeltmandsfirma uden ansatte, og Indehaver Lise-Lotte Berg er dataansvarlig for personfølsomme data og ligeledes databehandler. Det er Lise-Lotte Berg, der er modtager og har adgang til de personfølsomme data. I forbindelse med eksterne rekrutteringsopgaver, deles databehandlerrollen mellem Lise-Lotte Berg´s og virksomheden der søger medarbejdere.
Personfølsomme data opbevares elektronisk på Konsulenthuset Berg´s enheder, der alle synkroniserer data. Enhederne er beskyttet med kode, der udskiftet hver 12 uge.

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.