EKSEMPLER PÅ UD­FORD­RINGER

LEDERGRUPPEFORLØB:

DET SAMARBEJDENDE LEDERTEAM

Udfordring

Mange ledergrupper arbejder i adskilte siloer og overser muligheden for et hensigtsmæssigt samarbejde på tværs. Ledergruppen misser herved muligheden for at udnytte ressourcerne optimalt og opdager ikke potentialet i at dele de fælles opgaver mellem hinanden. Nyttig videndeling går tabt og opgaverne laves dobbelt.
Konsulenthuset Berg´s sammensætter gruppeforløb, der har fokus på at styrke det interne samarbejde i ledergruppen
 
Ledergruppeforløbet er opbygget i en kombination af individuelle coachingsamtaler og fælles kursusdage, og vi sætter fokus på at omsætte gode teorier til hensigtsmæssig praksis.

Indhold og formål

Formålet er at give gruppen et fælles ståsted og optimere det interne samarbejde.
Vi pakker indholdet målrettet ud fra den enkelte ledergruppes hverdagsudfordringer og ud fra følgende overskrifter:

 • Overblik over ledergruppens DiSC Management Profiler
 • Gruppens kommunikative stryker
 • Gruppen adfærdsmæssige styrker
 • Tværfagligt samarbejde og nedbrydning af silotænkning
 • Velfungerende teams
 • Kunstige harmoni eller ægte trivsel
 • De 4 ledelsesdimensioner
 • De 7 arbejdslystfaktorer
 • Motivationsskabende ledelsesadfærd
 • Ledelse med mod og mening
 • Ledelsesgrundlag og eftermæle
 • Ledergruppen fælles vision og fremtidsbillede

Udbytte

Ledergruppen har efter forløbet indblik i gruppens personprofiler og har fået indsigt i de fire grundlæggende adfærdsstile. Der er opnået fælles læring omkring de udvalgte emner.
Lederne er blevet styrket til indbyrdes sparring i forhold til personaleledelse, udvikling af velfungerende team og motivationsskabende adfærd. Der er skabt et solidt fundament for fremtidigt samarbejde og videndeling.

TEAMUDVIKLINGSFORLØB

AFLYS DEN KUNSTIGE HARMONI OG SKAB ÆGTE TRIVSEL

Udfordring

Når stemningen i teamet er kunstig og anstrengt, går det ud over samarbejdet i medarbejdergruppen. Ledelsesopgaven kommer nemt til at handler om at slukke ildebrande fremfor at skabe udvikling. De interne uenigheder hober sig op og påvirker det gode kollegaskab. Teamet risikerer at miste fokus på arbejdsopgaven
Konsulenthuset Berg´s sammensætter teamudviklingsforløb, der har fokus på at aflyse den kunstige harmoni og skabe ægte trivsel og effektive teams.

Indhold og formål

Formålet er at sætte lyd på teamsamarbejdet og opbygge psykologisk tryghed og så stærk en indbyrdes tillid, så alle tør sige alting – også når emnet er konfliktfyldt.
Vi sammensætter forløbet ud fra følgende overskrifter:

 • De 5 opmærksomhedspunkter for et velfungerende team
 • De 5 opmærksomhedspunkter for et dysfunktionelt team
 • Organisatorisk medlemskab
 • Hvad er fakta og status på vores teamsamarbejdet?
 • Hvad er kunstigt, hvad er ægte og hvorfor?
 • Hvad vil vi forpligte os til?

Udbytte

Teamet vil efter forløbet have drøftet og aftalt fremtidens ideelle samarbejdsadfærd.
Den nuværende adfærd er sammenholdt med den ideelle adfærd, og vi har set på de forskellige forhindringer, der påvirker det gode samarbejde. Med udgangspunkt i teorierne har vi talt om, hvordan kommunikation og samarbejde kan optimeres.
Deltagerne får i løbet af forløbet samtidig indblik i og forståelse for det ansvar, der ligger på hver enkelte, når det gælder trivsel og god kommunikation

TRIVSEL OG UDVIKLING

MÅLRETTET FORLØB TIL MINDRE EJERLEDET VIRKSOMHEDER

Udfordring

Som ejerleder er det tit en udfordring at bevare overblik og udvikle lederkompetencer i takt med at virksomheden vokser. Den faglighed og de kompetencer, som lederen oprindelig er uddannet indenfor – og som virksomheden lever af – er ikke længere de kompetencer, som der skal bruges i rollen som leder. Ansvaret for medarbejdertrivsel, kommunikation og velfungerende samarbejde ligger nu i stedet på lederens bord.
Konsulenthuset Berg´s sammensætter forløb til ejerledet virksomheder og inddrager trivselsmålinger, der sikrer, at lederen går stuegang og har fingeren på pulsen ift. medarbejderne trivsel.

Indhold og formål

Udviklingsforløbets formål at stille skarpt på nødvendige ledelsesmæssige tiltag, medarbejdernes trivsel og hensigtsmæssige administrative og kommunikative metoder. Hovedemnerne er ledelse, struktur, trivsel, forpligtelse og ansvarlighed.
Vi sammensætter forløbet ud fra følgende overskrifter:

 • DiSC Management personprofil
 • Virksomhedens styrker og svagheder
 • Grundlæggende ledelsesansvar
 • GAIS trivselsmåling
 • De 7 arbejdslystfaktorer
 • De 4 ledelsesdimensioner
 • Organisatorisk medlemskab
 • Hensigtsmæssige procedure og strukturer
 • Kommunikationsmetoder
 • Velfungerende teams
 • Konflikthåndtering
 • Fremtidige ledelsestiltag

Udbytte

Ejerlederen har efter udviklingsforløbet indblik i de ændringer, der er nødvendige i forhold til ledelsesstil og ledelseskompetencer. Virksomheden har fået et eftersyn, og struktur og procedure har blevet optimeret. Der er sat ord og tal på trivsel og udarbejdet handleplan for fremtidig kommunikation og samarbejde

Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?

Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.