Fra familiekultur til professionskultur

… fokus på kerneopgaven og refleksion over praksis

“Vi arbejder sammen med Udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg fra Konsulenthuset Berg´s om at flyttet organisationens medlemmer fra familiekultur til professionskultur, hvor fokus er kerneopgaven og at skabe refleksion over praksis.
Lise-Lotte har støttes os i at implementere visioner, strategier og forandringer i hele organisationen.
Lise-Lotte har sammen med lederteamet i Hadsten Opland har bl.a. løst følgende opgaver:

  • Ledelsesudvikling
  • Sparring med ledere og medarbejdere
  • Udvikling af samarbejdsrelationer, samarbejdskultur og team
  • Strategi og organisationsprocesser
  • Opfølgning på trivselsmålinger og lederevalueringer
  • Forældresamarbejde
  • Ledelse af professionelle læringsfælleskaber 

De mange forløb har altid været en stor succes, og der er kommet mange begejstrede tilbagemeldinger fra både ledere, det pædagogiske personale og vores forældrebestyrelse.
Lise-Lotte formår at gå i direkte dialog med en professionel tilgang, hun er hurtig og har en særlig evne til at se organisationens behov.
Tak for din unikke måde at være på!”

Linda La Page Nymark - Områdeleder, Favrskov Kommune