GAIS måling

...når du vil have overblik og ord på trivsel

GAIS-Logo

GAIS står for God Arbejdslyst Indeks Score og er en trivselsmåling, der sætter ord på trivsel.
God arbejdslyst er både en venlig hilsen, som vi siger til hinanden og også en målbar størrelse, når vi bruger GAIS.
Formålet med en GAIS måling er at øge den generelle arbejdslyst på de danske arbejdspladser og hos hver enkelte medarbejder.

Arbejdslyst skabes især, når vi kan se meningen med vores arbejde. Arbejdslysten påvirkes blandt andet af samarbejdet med kollegaerne, lederens evne til at kommunikere tydelig retning og graden af indflydelse på vores arbejdsopgave.

Med GAIS får du tal på helt konkrete trivselsfaktorer, og du får inspiration, viden og værktøjer til at udvikle arbejdslysten i netop din situation. Du har mulighed for at dykke ned i rapporten og blandt andet finde forskelle på trivsel i din virksomheds forskellige afdelinger, forskellige faggrupper og forskellige aldersgrupper.

GAIS er baseret på flere års forskning fra Videnscenter for god arbejdslyst, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning, der systematisk gennemgår de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten.
Du kan læse om hver enkelte af de syv arbejdslystfaktorer længere nede på siden.

MENING

Medbestemmelse Ikon Web@4x

Mening handler om oplevelsen af at bruge arbejdslivet på noget meningsfuldt og formålstjentlig. Oplevelsen af mening er den vigtigste ingrediens i et godt arbejdsliv.
Når vi i en GAIS måling spørger til medarbejderens score i forhold til mening, undersøger vi fire dimensioner af mening
–>>

Indre Mening handler om, hvordan den enkelte medarbejder oplever at arbejdet bidrage til personen selv – ikke kun i form af løn og arbejdsvilkår, men som en dybereliggende gevinst, der påvirker identitet og selvværd, selvtillid og selvfølelse.

Større Mening handler om, hvorvidt medarbejderen oplever at bidrage til noget større. Følelsen af at arbejdsindsatsen har en positiv påvirkning udenfor arbejdspladsen – på samfundet og på verdenen. Vi oplever større mening, når vi ser at vores arbejdsindsats har et større formål. 

Kollegial Mening handler om, hvordan medarbejderen oplever det faglige og sociale samarbejdet med kollegaerne. Følelsen af spille hinanden bedre i et stærkt arbejdsfællesskab med gode relationer giver oplevelse af høj kollegial mening. 

Organisatorisk Mening, handler om, hvorvidt medarbejderen kan forstå og se formålet med de organisatoriske beslutninger og forandringstiltag, der finder sted på arbejdspladsen.  Den organisatoriske mening indikerer organisationens evne til at kommunikere  formål ud til medarbejderne.

MESTRING

Mestering Ikon Web@4x

Mestring handler om følelsen af at kunne beherske de situationer, du stilles overfor. Om at føle sig tilstrækkelig og kompetent i forhold til  dine daglige arbejdsopgaver – dette både fagligt, personligt og socialt. 

BALANCE

Balance Ikon Web@4x

Balance handler om ligevægt.
Det gælder både inden for arbejdet, hvor der skal være balance mellem tid og opgaver, balance mellem kompetencer og opgaver og også balance mellem arbejdsliv og privatliv.

LEDELSE

Ledelse Ikon Web@4x

Ledelse handler om lederens faglige, sociale og ledelsesmæssig kompetencer. Oplevelsen af tillid til nærmeste leder og graden af anerkendelse fra lederen indgår også i denne faktor.

MEDBESTEMMELSE

Medbestemmelse Ikon Web@4x

Medbestemmelse handler om at føle sig inddraget og havde indflydelse på eget arbejdet.
Det handler om, i hvilket omfang du oplever, at der er frihed og mulighed for du selv kan påvirke og strukturere dit arbejde.

RESULTATER

Resultater Ikon Web@4x

Resultater handler om, at du oplever at du gør fremskrift og skaber konkrete resultater i sit arbejde.
Om der er klare mål for dit arbejde, og om det er tydeligt, hvornår du har opnået mål og delmål.

KOLLEGAER

kollegaer Ikon Web@4x

Kollegaer handler om, hvordan det går med kollegaskab, relationer og samarbejde.
Det handler om, hvorvidt du oplever, at der er tillid til kollegaerne og er der et godt samspil både fagligt og socialt.