Værdigrundlag

Værdier • Mission • Vision

Hos Konsulenthuset Berg’s er det bærende værdigrundlag et troværdigt, oprigtigt og ligefremt samarbejde med kunderne.

Det er min mission, at katalysere en målrettet og resultatgivende udvikling med fokus på kommunikation, dygtig ledelse og god arbejdslyst.

Jeg er oprigtig nysgerrige på andre menneskers udvikling og trivsel – og er optaget af at bidrage til både personlig udvikling, teamudvikling og organisationsudvikling. 

Det er magtpåliggende for mig, at der er overensstemmelse mellem det jeg siger, og det jeg gør
– og jeg lægger derfor vægt på den troværdige, oprigtige og ligefremme kommunikation