Tryghedspuljen
…når du har brug for hjælp til jobsøgning

Et individuelt forløb for opsagte kommunale medarbejdere

Baggrund
Tryghedspuljens giver opsagte kommunale medarbejdere mulighed for at få hjælp i forhold til karriererådgivning og personlig udvikling.

Konsulenthuset Berg’s tilbyder et individuelt forløb, der er sammensat ud fra den opsagte medarbejders behov.
Det betyder at, du får rådgivning indenfor de områder, som netop du har brug for. Samtalerne afholdes, der hvor du ønsker; hjemme hos dig privat, på din arbejdsplads eller på mit kontor i Randers.

En opsigelse ryster dig som menneske

Det har ofte sin pris at blive opsagt – det rammer både din selvfølelse og din personlige identitet og situationen medføre uvished og manglende overblik. En opsigelse kan i mange tilfælde også påvirke din økonomi.

Det er derfor nødvendigt, at vi har fokus på ”hele dig” – og jeg vil møder dig, som det menneske du er og udfra den situation du står i.

Indhold og formål
Karriererådgivninger handler ikke blot om, at skrive ansøgninger og udarbejde CV.
For mig handler karriererådgivning også om at hjælpe og støtte dig som afskediget medarbejder, så du udvikler dine personlige, sociale og faglige kompetencer. 

Jeg har erfaring, forståelse og indsigt i de reaktioner, der naturligt følger efter en opsigelse og ved, at det ofte er rart at have en samtalepartner, der bakker op og hjælpe med udvide din horisont.
Jeg har afviklet over 700 Tryghedspuljeforløb og derfor opbygget stor erfaring med rådgivning og coaching af opsagte medarbejdere i landets kommuner.
Den erfaring kommer dig til gode, når vi arbejder på at finde det helt rigtige job til dig. 

Jeg sætter fokus på

 • dig som person og tager udgangspunkt i din situation
 • at støtte, afklare og individuelt sammensætte dit kompetenceudviklingsforløb
 • at klæde dig på til de forandringer en opsigelse medfører
 • at skabe overblik over muligheder og udviklingsområder
 • at finde/genfinde gemte og glemte sider af dig
 • at udvikle din evne til at tale med andre om jobmuligheder og bruge dit netværk
 • at give dig personlig gennemslagskraft så du lykkes til jobsamtalen
 • at se dine kompetencer ift. adfærd, færdigheder, viden, talent og personlighed

Jeg anbefaler, at dit forløb starter med, at du udfylder en personprofil.
Personprofilen beskriver dig som person og giver en god fornemmelse af dine styrker, og hvilke job eller brancher som du har gode muligheder for at trives i. En DISC personprofil er et godt udgangspunkt for vores samtaler.
Du får ved den første individuelle samtale en tilbagemelding på din profil, og vi sammensætter herefter et relevant og udbytterig forløb til dig.

Du har mulighed for at sammensætte forløbet ud fra følgende emner:

 • individuel coaching i forhold til fremtidig mål og udvikling
 • udarbejdelse og tilbagemelding på personprofil
 • udarbejdelse af ansøgning og CV
 • jobrådgivning og præsentation til jobsamtale
 • udvikling af personlige gennemslagskraft
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • samarbejde, trivsel og god arbejdslyst
 • ledelse og lederskab

Flere af emnerne sætter fokus på betydningen af dit kropssprog, dit ordvalg og din adfærd i samtalen med andre.
Vi sætter lup på eventuelle uhensigtsmæssige vaner og negative overbevisninger, og du trænes i at tænke positivt i forhold til dine fremtidige jobmuligheder.

Udbytte
Du får i løbet af samtalerne indblik og forståelse for de faktorer, der er af afgørende for udvikling af personlig gennemslagskraft og forbedrer dermed dine muligheder for at blive spottet til et nyt job.


Økonomi – kompetenceudviklingsforløb – 4×2 timer:

 • DISC Personprofil med tilbagemelding         
 • Drøftelse af udviklingsområder og sammensætning af forløbets indhold
 • Formulering af ansøgning og udarbejdelse af CV
 • Træning af jobsamtalen
 • Individuelt sammensat forløb udfra temaer efter behov fx.  personlig gennemslagskraft, ledelse, personlig udvikling, salg, kommunikation, samarbejde
 • Support på telefon eller mail                  
 • Kursusmaterialer

I alt pr. person 10.000 kr. excl. moms 

Du kan søge pengene hos Tryghedspuljen, og din tillidsrepræsentant eller leder kan hjælpe dig med ansøgningen. 
Du er meget velkommen til at kontakte mig for råd og vejledning og kan på min referenceliste læse, hvad andre siger om mit forløb