Sig nej
…når det giver god mening

Et temaindlæg om at sige fra på en meningsfuld og ordentlig måde

Baggrund
På baggrund af mange års fokus på forandringer, fleksibilitet og samarbejde på de danske arbejdspladser er der opstået en slagside og en uheldig tendens i forhold til muligheden for at sige fra. Tendensen er opstået som følge af

  • frygt for konsekvensen i at afvise en kollega, borger, leder
  • udfordringen ved at gå imod strømmen og måske udfordre det uformelle hierarki, der hersker på mange arbejdspladser
  • manglende øvelse og erfaring i at kommunikere et ”nej” på en hensigtsmæssig og assertiv måde

I en kultur hvor ”nej” undlades mere end det tillades, opstår der et negativt pres på den gode arbejdslyst, motivation og effektivitet.

Indhold og formål
Det er temaindlæggets formål at sætte fokus på ovennævnte problematik og sætte gang i refleksion og drøftelse af emnet. Der vil blive lagt vægt på at udforske hvorfor problemet opstå̊, og der bliver inddraget gode og simple teknikker til, hvordan vi kan ændre på det, og hvad vi opnår, når det lykkes.

Velegnede og hensigtsmæssige kommunikationsmodeller bliver introduceres og vi inddrager kort de 4 forskellige personprofiler. Positive/negative overbevisninger, udviklende/fastlåste tankesæt og grundlæggende antagelser vil natuligt indgå̊ i drøftelserne.

Temaindlægget lægger op til efterfølgende refleksioner over egen praksis og vil derfor følges op med reminder-mails, der minder om at fastholde fokus og læring.

Udbytte
Deltagerne er blevet inspireret til ændret adfærd og kommunikation og er i forbindelse med kurset blevet introduceret til kommunikationsmetoder, der på en både ordenlig og hensynsfuld måde gør det muligt at sige ”nej”, når det giver mening at gøre det.