Personlig gennemslagskraft
…hvordan virker du på andre?

Et temaindlæg om hvor du slår igennem og bliver hørt

Baggrund
Personlig gennemslagskraft omhandler evnen til at optræde hensigtsmæssigt i forhold til andre mennesker. Personlig gennemslagskraft handler også om selvindsigt og ansvar for eget liv.
Kompetencen er en mere og mere efterspurgt kompetence – især når det gælder personer, der har tæt kommunikation med andre i det daglige arbejde.
Vi bliver i stigende grad målt og vejet – valgt til eller fra på baggrund af vores personlighed og adfærd. Bevidsthed omkring, hvilke teknikker der hæmmer, og hvilke der fremmer vores kommunikation er afgørende for vores måde at påvirke andre på.

Evnen kan udvikles af alle, og det er temaindlæggets formål at skabe bevidsthed om, de teknikker der hæmmer og de der fremmer vores personlige gennemslagskraft.Som overordnet udgangspunkt er det forløbet sigte at skabe nye refleksioner og handlemuligheder i forhold til deltagernes adfærd, kommunikation og samarbejde.

Formål og indhold
Når vi har personlig gennemslagskraft, formår vi at tiltrække opmærksomhed i det omfang som situationen kræver, samtidig med at vi kommunikerer med respekt for både andres og egne behov. Personer med personlig gennemslagskraft oplever at blive hørt og formår samtidig at give plads til andre. Disse personer tiltrækker kontakt og er i stand til at opbygge gode og langvarige relationer.

Forløbet er opbygget omkring de otte adfærdstræk, der er afgørende for vores succes i mødet med andre mennesker, og er en vekselvirkning mellem teori og konkret træning af personlig gennemslagskraft. Formålet er at omsætte teori til praksis med det samme, og du får som deltager rig mulighed for at træne situationer fra din dagligdag, få sparring og træning i at give konstruktiv feedback

Med under temaet Personliggennemslagskraft er selvindsigt og derfor naturligvis også DiSC-personprofiler. Deltagerne får indblik i de 4 forskellige persontyper – og får en smagsprøve på egen profil og de andre deltagers profil.
Vi sætter spot på de 5 s-ord: Selvindsigt, selverkendelse, selvtillid, selvfølelse og selvværd og inddrager assertionstræning.
Kommunikationsmodellen Fakta – Følelser – Behov introduceres som en simpel og meget anvendelig metode til at udvikle tydelig og hensigtsmæssig kommunikation med andre.

Vi kommer også omkring negative og positive overbevisninger, og berører ad den vej kultur og grundlæggende antagelser. Et indblik i ubevidst adfærd og kropsprog vil ligeledes indgå som temaer og er med til at give selvindsigt og skabe højere grad af selverkendelse.

Når I vælger temaindlægget opdelt over to mødegange, vil der mellem de to mødegange være øvelser med henblik på selvindsigt via feedback fra andre.
Deltagerne får før og efter 1. mødegang refleksionsopgaver, som der kan arbejdes konkret med. Det anbefales i den forbindelse, at hver deltager indgår sparringsaftale med en anden deltager. Der bliver således lagt op til helt konkret opgaveløsning og evaluering af egen succes.

Udbytte
Deltagerne vil have indblik i de otte adfærdstræk, der skaber personlig gennemslagskraft. Assertiv kommunikation er gennemgået og afprøvet i forbindelse med øvelser. Der vil være skabt en større bevidsthed ift. negative overbevisninger og grundlæggende antagelsers indflydelse på selvværd, kommunikation og samarbejde.
Efterfølgende vil deltagerne kunne anvende de lærte kommunikative metoder således at samarbejde og trivsel i jobbet optimeres.

Der er en oplagt mulighed for at tilkøbe DiSC-personprofiler inkl. 1.5 times tilbagemelding