Organisatorisk medlemskab
…har du forpligtet dig til opgaven?

Et temaindlæg om at melde sig ind i organisationen og løse oppgaven

Baggrund
Organisatorisk medlemskab er et forholdsvis nyt begreb, der dækker over medarbejdernes forpligtelse til at ”melde sig ind” i organisationen og løse kerneopgaven, som den er givet.
Når du er organisatorisk medlem, har du accepteret at alle dine faglige og personlige kompetencer ikke nødvendigvis kommer i spil i forbindelse med dit job, og du er positivt indstillet på at samarbejde med dine kollegaer om at løse kerneopgaven.

Indhold og formål
Temaindlægget sætter fokus på det organisatoriske medlemskab og de forhindringer, der opstår hvis ikke alle medarbejdere er ”fuldbyrdet medlem” af organisationen.
Vi stiller skarpt på balancen mellem medarbejdernes forventninger og forpligtelser i deres ansættelsesforhold – vi taler helt konkret om din ret og om din pligt, når du er ansat. 
Vi kommer ind på lederens ansvar og evne til at kommunikerer tydelig og meningsfuld retning, der sikre at alle bidrager med det de skal.

Med udgangspunkt i de 7 arbejdslystfaktorer bliver vi konkrete i optimeringsmulighederne og sætter ord på trivsel, effektivitet og hensigtsmæssig adfærd. Den åben og ærlige drøftelse har til formål at på italesat eventuelle problemstillinger og via ny forventningsafstemning aftale nye mål og handlinger.

Medarbejderne får mulighed for at gøre status over samarbejdet og indgå nye aftaler i forhold til optimering. Deltagerne får l mulighed for at drøfte konkrete situationer med kollegaerne og få indblik i den teori, der danner baggrund for en god praksis på tværs af afdelinger og ledelseslag.

Vi drøfter desuden kulisse-snak og de 6 forskellige vidnetyper, samt hvilken betydning det har, når uformel ledelse tager overhånd og bliver en uhensigtsmæssig del af kulturen.

Udbytte
Deltagerne vil efter forløbet have kendskab til begrebet Organisatorisk medlemskab. Der har været rig mulighed for refleksion over egen praksis, og der er drøftet helt konkrete muligheder for at optimere adfærd og samarbejdet omkring den fælles kerneopgave. Dette ved hjælp at fælles.

Deltagerne er blevet bekendt med de faktorer der er med til at skabe god arbejdslyst, de 6 måder du kan optræde som vidne på ,og der er gjort status over uformel ledelse.