Leder til KFUM’s Institutioner – Randers

Konsulenthuset Berg´s søger for kunde:

Rummelig, tydelig og robust leder – der ser mangfoldighed som en gave

KFUM’s Institutioners leder går på efterløn ved årsskiftet. Vi søger derfor en stærk pædagogfaglig leder, der har lyst og kompetencer til at tage lederansvaret for vores 3 institutioner, der rummer børnehave, fritidshjem og ungdomsklub. Målgruppen er mangfoldig og består af børn og unge mellem 3 – 18 år fra mange forskellige kulturelle baggrunde.

KFUM’s Institutioner er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune. 
Stillingen refererer direkte til bestyrelsen.

Du har som leder din daglige gang i institutionen, hvor du har en finger på pulsen i forhold til hvert enkelt barn og dets familie. Vi søger en leder, der formår at have et tæt samarbejde med forældrene og blik for inklusion i Randers Nordby. Det vil være en fordel, at du kender til lokalområdet eller har erfaring med arbejde med børn og familier i sårbare positioner.  

Du får som leder ansvaret for ca. 30 medarbejdere, der hver dag arbejder passioneret for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse og du indgår i lederteams med ledere fra kommunens øvrige selvejende institutioner samt områdets øvrige kommunale institutioner, herunder Nørrevangsskolen.

Vi er på udkig efter en tydelig, arbejdsom og selvstændig leder, der kan fortsætte ledelse af en velkørende institution, hvor samarbejde på tværs af huset er et ønske og en proces i fortsat udvikling. 

Det er afgørende, at du har forståelse for målgruppens mangfoldighed og den sårbarhed barn og familie kommer med. Det betyder, at du skal stille dig til rådighed for sparring og støtte, og samtidig være modig og målrettet i forhold til konflikthåndtering og rettidige handlinger.

Du kan glæde dig til at samarbejde med en medarbejdergruppe, der alle brænder for at udvikle, støtte og inkludere hvert enkelt barn fra de er 3 år til de er næsten voksne.

Vores nye leder får følgende ansvarsområder og opgaver:

 • overskue og håndtere det faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar
 • tage ansvar for og sikre et godt arbejdsmiljø for både medarbejdere og børn samt have fokus på et konstruktivt forældresamarbejde.
 • efterleve de politisk bundne målsætninger
 • etablere og vedligeholde rammer, der fremmer opbygning af gode relationer på alle fronter
 • arbejde ud fra et kristent livs- og menneskesyn

Vores nye leders faglige og personlige profil
Vi forventer, du målrettet kan

 • facilitere, motivere og skabe følgeskab
 • formulere dig tydeligt, præcist og ubesværet på skrift
 • kommunikere tydeligt og meningsskabende
 • agere loyalt og proaktivt
 • sikre tæt dialog og relevant inddragelse af flerfaglige samarbejdspartnere omkring barnets trivsel, potentialer/udfordringer samt udvikling, dannelse og læring.
 • omsætte visioner, mål og strategier til konkrete handlinger i hverdagen
 • skabe synlige resultater gennem målrettede indsatser
Vi giver dig: 
 • en spændende, udviklende og udfordrende opgave
 • mulighed for at gøre en afgørende forskel i et barns liv
 • en motiveret og passioneret medarbejderstab, der samarbejder om en fælles vigtig opgave
 • et netværk af kollegaer fra andre institutioner
 • en ledersparringspartner, der også brænder for arbejdet med børn og unge
 • en arbejdsplads med gode grundlæggende værdier og positivt menneskesyn
 • en arbejdsplads hvor mangfoldighed er en daglig gave
Ansøgningsprocedure:

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen tiltrædes 1. januar 2021.

Yderligere formationer:
Du kan læse mere om KFUM’s Institutioner på KFUM’s institutioner

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rekrutteringskonsulent Lise-Lotte Berg, Konsulenthuset Berg’s på 20 88 87 96 eller info@berg-s.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag d. 18. oktober 2020

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen, uanset køn, alder, etnicitet, politisk og religiøs overbevisning.

Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, vil blive kontaktet af Rekrutteringskonsulent Lise-Lotte Berg for udfyldelse af DISC-personprofil mellem de to samtaler.

Du giver med din ansøgning tilladelse til at ansættelsesudvalget får indblik i dit ansøgningsmateriale. 

Stillingskategori:
Ledelse

Ansættelsesvilkår:
Fastansættelse

Arbejdstid:
Fuldtid

Kontaktperson:
Rekrutteringskonsulent Lise-Lotte Berg

Telefon:
20 88 87 96

Ansøgningsfrist:
18. oktober 2020

Ansættelsesdato:
1. januar 2020