Lederudvikling

...når du vil udvikle modet og kommunikere tydelig ledelse

Ledelse med mod
Det kræver høj grad af sikkerhed at drive modig ledelse – det kræver, at du tør slippe kontrollen, give dine medarbejder medbestemmelse og samtidig har blikket rettet på de ønskede resultater. 

DE FLESTE LEDERE KENDER TIL LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER I FORHOLD TIL:

 • Interne konflikter og samarbejdsproblemer
 • Uformel ledelse og kulissesnak
 • Ikke-optimal udnyttelse af ressourcer

DET ER BÅDE NATURLIGT OG FORSTÅELIGT – OG EN DEL AF DET AT VÆRE LEDER.

Det er også naturligt og forståeligt, hvis du af og til oplever at modet svigter – og at det er svært at udvikle på egen hånd.
Jeg kan derfor anbefale, at du finder en ekstern sparringspartner at drøfte din udvikling med.
En typiske opgave for mig er at støtte ledere i at turde italesætte og håndtere ledelsesmæssige udfordringer.

Ledelse med mening
Meningsfuld ledelse handler om, at du som leder er du opmærksom på at italesætte formål med de beslutninger, der bliver truffet.

Det er også væsentligt at du er opmærksom på at mening har fire dimensioner – Indre mening, større mening, kollegial mening og organisatorisk mening.
Hvad der er meningsfuldt for den ene medarbejder er nødvendigvis ikke meningsfuldt for den anden medarbejder. Når du ved, hvilken typer af mening, der motiverer dine medarbejdere og giver dem arbejdslyst, kan du inddrage denne viden i din ledelse af den enkelte. 

Har du lyst til at høre mere om, hvordan du styrker dit mod og bliver skarp i din formulering af mening og formål til dine medarbejdere?

En modig og meningsfuld leder tør:

 • kommunikere formål og mening
 • handle på upopulære beslutninger
 • indrømme at have lavet fejl
 • lytte til gode forslag og ændre egen holdning
 • tage ansvar og stå på mål for organisatoriske beslutninger
 • give plads for medbestemmelse til medarbejderne
 • konfrontere uhensigtsmæssig adfærd
 • håndtere uenighed og bringe konflikter frem på bordet

Er du en modig og meningsfuld leder?

 • Tør du slippe kontrollen og give dine medarbejder
  medbestemmelse og frihed til at løse opgaven?
 • Tør du træde i karakter både overfor dine medarbejdere
  – men også overfor din egen chef?
 • Tør du sætte dig selv i spil og stille nysgerrige spørgsmål
  til dine medarbejdere?
 • Tør du indrømme fejl og give en undskyldning?
 • Tør du stå på mål for dine beslutninger?