Ledelse med mod og mening

...når du har brug for at udvikle modet og kommunikere tydelig ledelse

Ledelse med mod og mening er grundpillerne i Konsulenthuset Berg’s lederudviklingprogrammer, fordi både modig og meningsfuld ledelse er afgørende for din succes som leder. 

Ledelse med mod
Det kræver høj grad af sikkerhed at drive modig ledelse – det kræver, at du tør slippe kontrollen, give dine medarbejder medbestemmelse og samtidig har blikket rettet på de ønskede resultater. 

DE FLESTE LEDERE KENDER TIL LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER I FORHOLD TIL:

 • Interne konflikter og samarbejdsproblemer
 • Uformel ledelse og kulissesnak
 • Ikke-optimal udnyttelse af ressourcer

DET ER BÅDE NATURLIGT OG FORSTÅELIGT – OG EN DEL AF DET AT VÆRE LEDER.

Det er også naturligt og forståeligt, hvis du af og til oplever at modet svigter – og at det er svært at udvikle på egen hånd.
Jeg kan derfor anbefale, at du finder en ekstern sparringspartner at drøfte din udvikling med.

En typiske opgave for mig er at støtte ledere i at turde italesætte og håndtere ledelsesmæssige udfordringer. Sammen med lederen kigger jeg bag ved og søger at forstå baggrunden for eventuelle konflikter eller ikke-optimalt udnyttelse af ressourcer. 
Vi drøfter hvilke muligheder, der for at ændre uhensigtsmæssig adfærd og optimere kommunikation og kultur.

Jeg har stor erfaring med organisationsudvikling, hvor interne konflikter og uformel ledelse er blevet en del af kulturen, og hvor lederen enten er ny eller er tilbageholdende med at tage fat om problemerne på egen hånd – og derfor indirekte tillader at den uhensigtsmæssige situation fortsætter. Jeg inddrager ofte DiSC-personprofiler for at kortlægge medarbejdernes profiltyper og dermed foretrukne adfærdmønstre.

Ledelse med mening
Meningsfuld ledelse handler om, at du som leder er du opmærksom på at italesætte formål med de beslutninger, der bliver truffet.
Det er også væsentligt at du er opmærksom på at mening har fire dimensioner – Indre mening, større mening, kollegial mening og organisatorisk mening.
Hvad der er meningsfuldt for den ene medarbejder er nødvendigvis ikke meningsfuldt for den anden medarbejder. Når du ved, hvilken typer af mening, der motiverer dine medarbejdere og giver dem arbejdslyst, kan du inddrage denne viden i din ledelse af den enkelte. 

Du spiller som leder spiller en stor rolle i forhold medarbejdernes oplevelse af mening i jobbet, og du kan være med til at tale meningen frem i relation til alle fire typer af mening.  Det kræver at du er nysgerrig og oprigtig interesseret i hvad den enkelte medarbejder forbinder med mening, og hvordan de finder mening i det, de gør. Når du i din ledelse understøtte meningsdannelsen hos den enkelte medarbejder bidrager du positivt til dine medarbejders arbejdslyst.

Konsulenthuset Berg’s tilbyder dig et ledersparringsforløb, hvor vi blandt andet sætter fokus på dit ledelsesgrundlag, og hvor vi går
i dybden med de fire dimensioner, som har betydning for dine ledelsesmæssige resultater og din relation til dine medarbejdere. Vi kommer her omkring kunsten at sikre medarbejdernes organisatoriske medlemskab – det vil sige at du har medarbejdere, der har forpligtede sig til at bidrage til løsning af kerneopgaven og har forståelse for at ikke alle hans/hendes faglige og personlige kompetencer kan komme i spil i jobbet.

Jeg støtter dig som leder i at lede med mod og mening, så du skabe god arbejdslyst for dig og dine medarbejdere – og gode resultater for din organisation, hvor det organisatoriske medlemskab er den bærende faktor.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan du styrker dit mod og bliver skarp i din formulering af mening og formål til dine medarbejdere? 

En modig og meningsfuld leder tør:

 • kommunikere formål og mening
 • handle på upopulære beslutninger
 • indrømme at have lavet fejl
 • lytte til gode forslag og ændre egen holdning
 • tage ansvar og stå på mål for organisatoriske beslutninger
 • give plads for medbestemmelse til medarbejderne
 • konfrontere uhensigtsmæssig adfærd
 • håndtere uenighed og bringe konflikter frem på bordet

Er du en modig og meningsfuld leder?

 • Tør du slippe kontrollen og give dine medarbejder
  medbestemmelse og frihed til at løse opgaven?
 • Tør du træde i karakter både overfor dine medarbejdere
  – men også overfor din egen chef?
 • Tør du sætte dig selv i spil og stille nysgerrige spørgsmål
  til dine medarbejdere?
 • Tør du indrømme fejl og give en undskyldning?
 • Tør du stå på mål for dine beslutninger?