Ledelse med mod og mening
…når ordet skal på bordet

Et udviklingsforløb eller temaindlæg om meningsfuld ledelse

Baggrund
Kravene til god ledelse ændrer sig over tid og i takt med samfundets tendenser. En af tendenserne er, at medarbejdere forventer at deres leder tør lede – og medarbejderne stiller høje krav til, at lederen kan formidle formål og mening med de opgaver, der skal løses.

Ledelse med både mod og mening er derfor afgørende i forhold til din succes som leder. At lede med mod og mening skaber god arbejdslyst for leder såvel som medarbejder – og skaber samtidig gode resultater.

“Ikke at turde” risikerer at blive en hæmsko for målrettet ledelse og tydelig kommunikation. Når lederen er tilbageholdende i forhold til at sætte tydelige forventninger til medarbejderen, opstår der en diskurs imellem, hvad lederen reelt ønsker af medarbejderen, og hvordan medarbejderen faktuelt opfatter lederens krav.

Jeg er uddannet arbejdslystkonsulent har stor erfaring i at støtte ledere i at lede med mod og mening. 

Formål og indhold
Formålet med indlægget er at sætte fokus de faktorer, som skaber en meningsfuld ledelse.
Vi kommer omkring de fire dimensioner af mening og stiller skarpt på, hvordan og hvorfor vores mod – eller mangel på samme – forhindrer en tydelig kommunikation og forventningsafstemning.

Med udgangspunkt i de syv faktorer, der skaber god arbejdslyst og den grundlæggende… og velkendte kommunikationsteori ”Fakta, følelse og behov” drøfter vi hverdagsoplevelser, der udfordrer Mølholms teamledere.

Vi inddrager konkrete eksempler fra din virkeligheden og omsætter teorien til praksis.

Udbytte
Deltagerne har efter denne indlægget fået et dybere indblik i de syv arbejdslystfaktorer, hvor særligt mening og mod har været i fokus. Der er gennemgået viden omkring ledelse og meningsskabende kommunikation, og vi har i drøftet konkrete cases inspireret af de opgave, som deltagerne står overfor.