Grib ind
…godt kollegaskab uden mobning

Et temaindlæg om hvor du slår igennem og bliver hørt

Baggrund
Mobning på arbejdspladser er desværre en al for almindelig del af kulturen. Formålet med udviklingsdagene er at være på forkant og sætte spot på mobning på arbejdspladsen. Med temaet ”Grib ind – ja tak til mobbefri kultur” er det hensigten at komme mobning til livs og skabe opmærksomhed på det fælles ansvar, som vi alle har i forhold til aktivt at arbejde for en mobbefri kultur.

Indhold og formål
Temaet er opbygget i 3 trin:

  1. Introduktion til processen
  2. Forebyggelse på egen arbejdsplads
  3. Handleplan og opfølgning – hvad gør vi herfra?

Med baggrund i den nyeste forskning på området, tager vi udgangspunkt i de to situationer, der i særlig grad kan udvikle mobning nemlig uløste konflikter og normbrud.

Dagen byder på indblik i de forskellige parters rolle i en konflikt, hvor ikke blot mobbeoffer og mobbeudøver omtales – vi sætter også fokus på den indflydelse de 6 vidnetyper har for udviklingen af mobning.

For at synliggøre vi de to situationer krydres dagen med to små film, og der arbejdes i mindre dialog- og refleksionsgrupper, hvor konsekvenser og handlemuligheder drøftes.

Udbytte
Deltagerne har efterfølgende et stærkt indblik i mobnings påvirkning af offer og mobnings påvirkning af kultur og trivsel. Deltagerne har sat ord på situationer på deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution og har udarbejdet handleplan for de fremtidige indsatser, der sikrer en mobbefri kultur.