Forråelse og feedbackkultur
…forebyggelse af onde handlinger

Et temaindlæg om afmagt og den enkeltes ansvar

Baggrund
Tidspres, effektiviseringer, utilstrækkelig ledelse og dårligt samarbejde med pres på det psykiske arbejdsmiljø til følge, er virkeligheden for mange på det pædagogiske specialområde.
Forråelse og en amputeret feedbackkultur bliver en uhensigtsmæssig konsekvens heraf – en konsekvens der kræver en forebyggende opmærksomhed.

Indhold og formål
Temaindlægget sætter fokus på baggrunden for at forråelse opstår, og hvordan en sund feedbackkultur kan forebygge at den udvikler sig.

Vi drøfter metoder til at forebygge forråelse og følger rækkefølgen

  • at opdage forråelse
  • at indse forråelse
  • at finde årsag til forråelse
  • at kortlægge afmagtsfølelser

… og at finde løsningsmuligheder, som mange føler sig trygge nok til at følge

Vi sætter ligeledes spot på kulturen og de grundlæggende antagelser og kigger på de fem dysfunktioner i et tema. Ledelsens evne til at skabe tydelig mening, og medarbejdernes forskellige holdninger er ligeledes emner, som vi sætter i forbindelse med at forråelse får gode betingelser.

Udbytte:
Deltagerne har efter temaindlægget kendskab til den psykologiske baggrund for forråelse opståen og har fået indblik i kommunikations- og samarbejdsmetoder, der kan anvendes til at forebygge. Deltagerne har været med til at give feedbackkulturen et grundigt eftersyn og har fået indblik i de fem dysfunktioner i et team.