Extended DISC-personprofil

....hvem er du og hvem er de andre?

En DISC personprofil bidrager til en åben dialog om de fire grundlæggende profilers præferencer og giver forståelse for teammedlemmernes ligheder og forskelligheder.

DISC-personprofil er en analysemetode opsat ud fra Jungs og Marstons anerkendte psykologiske teorier.

Med en DISC-analyse fra Extended DISC får du et lettilgængelig værktøj, der er formuleret i et enkelt og forståeligt sprog

Langt de fleste mennesker har en adfærdsstil sammensat at en, to eller muligvis tre af de nævnte typer.

Personprofilanalysen måler overordnet set på de fire grundlæggende adfærdstyper D, I, S, og C, og indikerer personens foretrukne adfærd, motivationsområder og opgavepræferencer.

De fire persontyper indenfor adfærdstyper giver et godt grundlag for forståelse af egen og andres adfærd, og kan med stor fordel benyttes som udgangspunkt for udvikling af person, team eller hele organisationen.

Konsulenthuset Berg’s anvender DISC personprofilanalyser i forbindelse med personlig udvikling, lederudvikling, trivselssamtaler, kompetenceudvikling, teamudvikling, rekruttering og karriererådgivning.