V.I.P Individuel Lederuddannelse

“Aflys den kunstige harmoni
og skab ægte trivsel og begejstring i dit team”

Bliv en langtidsholdbar
leder med mod og mening

Lær hvordan du sætter lyd på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø… også når samarbejdet er udfordret og konfliktfyldt

Uddannelsen er KUN for dig, der drømmer om at kommunikere tydeligt og sætte lyd på den kunstige harmoni og dermed opnå ægte trivsel.

Dig der aktivt vil håndtere uenigheder og lede effektive teams – og opnå status som en ordentlig, vellidt og succesfuld leder

Du er ambitiøs og ønsker et eksklusivt V.I.P-forløb hvor du i centrum. 

Kan du genkende en eller flere af disse beskrivelser?

 

 • Du oplever, at stemningen i dit team er kunstigt og anstrengt… at ingen tør tale om problemerne – heller ikke dig som leder
 • Du mangler modet til at italesætte uhensigtsmæssig adfærd og utilstrækkelig indsats.
  Du frygter de følelsesmæssige reaktioner – og er bange for at svække dine relationer
 • Du er i tvivl om, hvordan du skal påpege, at en medarbejder ikke præsterer tilstrækkeligt.
  Du ærgrer dig over, at din kommunikation er utilstrækkelig og indirekte, når situationen er konfliktfyldt. Du oplever, at konflikterne lever i bedste velgående i kulissen
 • Du VIL for alt i verden gerne lykkes som leder og har store ambitioner for dig selv og dit team
 • Du oplever, at en eller flere medarbejdere fylder uheldigt og presser din ledelsesret.
  Det ødelægger samarbejdet og den fælles opgaveløsning… og du har ikke haft held med at ændre det
 • Du drømmer om at opbygge en samarbejdskultur med tillid og psykologisk tryghed, og du VIL være leder for et team, hvor alle TØR sige alting, og være leder for et team, hvor alle bidrager aktivt med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og fair arbejdsfordeling
 • Du har taget adskillige kurser og uddannelser, men aldrig et forløb, hvor KUN DIN LEDELSESSTIL og DINE KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER har været i fokus
 • Du ØNSKER AT være en vellidt og succesfuld leder, der er kendt for at tage hånd om tingene.
 • Du VIL være en leder, der lykkes med at få kerneopgaven løst samtidig med at dine medarbejdere trives.
 • Du kan mærke, at din egen trivsel er udfordret – og ønsker balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv

”Kunstig harmoni er når alle lader som om at samarbejdet er godt…
 fordi ingen tør tale om de konfliktfyldte emner.

Kunstig harmoni er både demotiverende og opslidende”

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt over 5 måneder og sætter 100 % fokus på dig og dit udviklings-potentiale.

Igennem hele forløbet er der indlagt helt konkrete opgaver, der afspejler din situation, og du får opbygget et sikkert ledelsesmæssige fundament og finpudset din lederidentitet. Du udvikler dig til at være den leder, som du drømmer om at være.

Uddannelsen er en kombination af LIVE V.I.P.-dage, Online Coaching Sessioner, arbejde i praksis hjemme i dit team og på skriftlig opgaveløsning med skriftlig sparring. Der medfølger undervisningsmateriale, der gennemgås, når vi mødes på coachingsessionerne, og du modtager materialet som video med indtalt lydfil.

Materialet bliver også tilgængelig som pdf-fil. Du arbejder ud fra en logbog, hvor hjemmeopgaver er beskrevet og der er tæt Mindset support og skriftlig handlingssupport mellem hver session.

Online Coaching Sessioner foregår via Zoom.

Jeg følger dig tæt og giver dig individuel sparring, der er afstemt i forhold til din ledelses-mæssige udvikling og dine konkrete hverdagssituationer. Alt det du lærer, er tilpasset til dig, og du kan med det samme omsætte det i praksis – og dit team vil hurtigt mærke forskellen.

Jeg vil under hele processen støtte dig i at udvikle ledelse med mod og mening, så du bliver en langtidsholdbar leder, der tør aflyse den kunstige harmoni og skabe ægte trivsel og begejstring i dit team.

 ”Ledelse med mod og mening handler om at turde lede uafhængig af situationen
– og
om at kommunikere så det giver mening for dine medarbejdere.

 Ledelse med mod og mening er et krav til fremtidens ledere”

På V.I.P Lederuddannelsen vil du blandt andet:

 

 • Lære at få din gennemslagskraft i spil og opbygge modet til at konfrontere uenigheder og anstrengt stemning og efterfølgende blive anerkendt for din tydelig og meningsfulde ledelsesstil.
 • Træne kommunikationsmetoder, der styrker din succes og evne til at sætte ord på uhensigtsmæssig adfærd og mangelfuld arbejdsindsats. Metoderne sikrer, at du bevarer status som en vellidt og ordentlig leder, det sikrer at kerneopgave løses og/mens? medarbejderne trives
 • Få den fulde opmærksomhed på din ledelsesstil og dine udfordringer. Du bliver knivskarp på din lederidentitet og går fra at være en middelmådig leder til at være en iøjnefaldende leder, der er omgivet af respekt, tillid og gode resultater.
 • Øve konfliktfyldte samtaler og lære at kommunikere tydeligt, respektfuldt og gennemslagskraftigt, så dine medarbejder præcis ved hvad dine forventninger er og kan formålet med dem
 • Få overblikket over de fire vigtigste ledelsesdimensioner og de syv faktorer der skaber god arbejdslyst
 • Opbygge sikkerhed i at håndtere følelsesmæssige reaktioner og drøftelser med medarbejdere, der ikke præsterer tilstrækkeligt
 • Lære at sætte lyd på samarbejdet og træne medarbejderne i at forventningsafstemme, forpligte sig til opgaveløsningen og holde hinanden ansvarlige for et fælles resultat
 • Lære at stille krav om organisatorisk medlemskab og samtidig have føling og opmærksomhed på medarbejdernes trivsel
 • Lære at opbygge et stærkt samarbejdsfundament, der bygger på tillid og psykologisk tryghed i dit team – et psykisk arbejdsmiljø, der sikrer at både du og dit team er begejstrede og langtidsholdbare
 • Opdage at din kommunikation er afgørende for dit teams trivsel og resultat
 • Finde modet og se meningen med at være en tydelig, omsorgsfuld og gennemslagskraftig leder
 

Hvem er du?

 

 • Du er en ambitiøs og arbejdsom leder – du er ordentlig, rummelig og omfavnende, og du stiller dig til rådighed for dine medarbejdere, men kommer ofte til at lide af hensynsbetændelse.
 • Du er oprigtig interesseret i at få talt om tingene, og du ved det er nødvendigt for at skabe et velfungerende team.
 • Du har høje standarder og stiller store krav til dig selv – kun det bedste er godt nok til dig
  Du ved at ledelse er et fag, der kan og skal læres
 • Du ønsker at fremstå som en vellidt og dygtig leder – og har erkendt, at du fortsat kan udvikle din ledelse og opnå endnu bedre resultater med dit team
 • Du ønsker også at stille krav til dine medarbejdere og ser det som en rimelig forventning, at medarbejderne yder en indsats og samtidig trives, så længe de er ansat under dig
 • Du ved, at det er vigtigt, at du selv er i balance for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i dit team. Derfor tager du ansvar og investerer i dig selv og dine lederudvikling
 • Du vil ikke nøjes med godt nok… når det optimale er muligt.
  Du ønsker tæt sparring og er målsat på at opfylde dine høje forventninger til dig selv

 

Din ledersucces

“Det kræver en indsats at være en succesfuld og vellidt leder – og det er helt naturligt, at du har brug for en tæt sparringspartner, der støtter dig i at
udvikle mod og kommunikative evner, så formålet med din ledelse er klar.

Du ser fordelen ved at have en målrettet, individuel og håndholdt plan for din lederudvikling”

V.I.P Lederuddannelsen giver dig fuld opbakning og støtte

Step 1 – V.I.P LIVE-dag kl. 10-15

FOKUS PÅ DIG
…hvem er du som leder og menneske?

 • Vi starter uddannelsen med V.I.P.-dag på Hotel Bramslevgård, der ligger i Bramslev Bakker ved Mariager Fjord. KUN du er i centrum på hele denne V. I. P-LIVE-dag.
 • Forud for dagen får du tilsendt link til Everything DiSC Management personprofil, og du udfylder profilen før vi mødes.
 • Du får ligeledes tilsendt din Biografi-opgave, som du og forbereder før vi ses.
 • Med udgangspunkt i din DiSC Management personprofil og din livsrejse arbejder vi fokuseret på dig, som både leder og som menneske.
  Det detaljerede arbejde er nødvendigt for, at du får kortlagt din røde tråd og opdage baggrunden for dine kompetencer og udviklingsområder.
 • Vi udnytter den fantastiske natur i Bramslev Bakker, når vi går tur i området, mens vi gennemgår dit liv frem til, hvor du er i dag
 • Vi går i dybden med din selvindsigt og stiller skarpt på dine begrænsende overbevisninger og dine grundlæggende værdier, når vi arbejder seriøst og målrette med din lederidentitet.
  Allerede på første dag inddrager vi dit team og dine erfaringer som leder.
 • Imellem hver session har du præcise opgaver, der er tilpasset lige netop din situation. Du arbejder i hele forløbet på at implementere din nye viden, og du får tæt og håndholdt sparring af mig. Der er kort fra ord til helt konkret handling, og du mærker allerede forandringen efter første dag.

 


Step 2 – Online Coaching Session – 90 min.

SÆT ORD PÅ FAKTA
.. bliv skarp på din helt konkrete ledelsessituation

 • Vi laver overblik over fakta, hvor du beskriver din arbejdsdag, dine arbejdsopgaver, dit team og ledelsesmæssige succeser og problemstillinger.
 • Du lærer at bruge Fakta-Følelse-Behov Modellen, og oplever allerede her, hvordan din kommunikation bliver tydelig, gennemsalgskraftig og meningsfuld, når du bruger denne kommunikationsform.
  Fakta sammenholdes med de følelsesmæssige reaktioner, og du får nemt ved, at kortlægge og beskrive hvilken indsats, der til enhver tid er brug for.
 • Du trænes i formidle præcise budskaber, og vi laver status over dine styrker, udfordringer, muligheder og faldgruber.
 • Din status tavle med dit mål og din retning er din grundlæggende rettesnor i hele din proces.
  Vi udleder ud fra denne helt konkrete indsatsområder, der afprøves og trænes i praksis frem mod næste session.
  Vi har kontakt mellem hver session, og jeg henvender mig med sparring og oprigtig interesse for dig og din udvikling.

 

Step 3 – Online Coaching Session – 90 min.

FIND MOD OG MENING TIL AT LEDE
…få din gennemslagskraft i spil

 • Du får i denne session indblik og viden om de ledelsesdimensioner, der er afgørende for din succes og gennemslagskraft som leder.
  Du arbejder igen helt konkret og målbevidst med at formulere meningsfulde mål og retning, på at være en rollemodel og kulturbærer på din arbejdsplads, balancere mellem medarbejderinddragelse og -frihed og ikke mindst give tilpas opmærksomhed og feedback til dit team
 • Du får også viden om de 4 former for mening, der motiverer og får indgående forståelse for hvordan og hvorfor dine teammedlemmer motiveres forskelligt.
  Vi går i dybden med de indre kilder til motivation og sætter endnu engang dig i fokus, når vi kortlægger dine præferencer og motivationsområder
 • Vi sætter lup på de kommunikative barrierer, der hidtil har forhindret dig i at kommunikere rigeligt, modigt og meningsfuldt.
 • Du er nu klar til at formulere eller forfine dit ledelsesgrundlag. Du sender det til mig inden næste session, og jeg venter spændt på at læse det og give dig feedback.
 
 

 Step 4 – V.I.P LIVE-dag kl. 10-15

AFLYS DEN KUNSTIGE HARMONI
… sæt lyd på det du tænker

 • Endnu en koncentreret og udviklende V.I.P-dag er på programmet, når vi igen mødes på Hotel Bramslevgård.
 • Temaet omkring at aflyse den kunstig harmoni og sætte lyd på det du tænker, er omdrejningspunktet for dagen. Vi sætter i den grad spot på kulturen i dit team, når vi sætter lup på jeres indbyrdes kommunikation.
 • Du får viden om de 5 opmærksomhedspunkter, der skaber et velfungerende team, og du trænes i at kigge bagved de forhindringer og barrierer et teamsamarbejde ofte møder.
 • Vi bruger metoderne fra vores tidligere sessioner til at analysere dit teams samarbejde og konflikter, og vi drøfter den psykologiske tryghed, tilliden og trivslen i teamet.
 • Ud fra dette arbejder vi målrettet og konkret på en metode til at italesætte uhensigtsmæssig adfærd og utilstrækkelig indsats. En metode, hvor du forbliver populær samtidig med at du træder i karakter. Du bliver trænet i at fremhæve og tydeliggøre, hvilken ideel adfærd du forventer.
 • Vi udnytter igen naturen i Bramslev Bakker til en walk-the-talk, når vi sætter fokus på at håndtere konflikter i takt med de opstår
 • Du trænes i at fremføre tydelige forventninger i forhold til medarbejdernes forpligtelse, dine forventninger i forhold til teamets ansvarlighed og deres evne til at opnå fælles resultater.
 • Du trænes i kommunikerer både modigt og meningsfuldt – og jeg står dig bi og støtter dig, så du opnår succes og anerkendelse for dit personlige lederskab.

 

Step 5 – Online Coaching Session – 90 min.

STIL SKARPT PÅ DIN KOMMUNIKATION
… skab ægte trivsel og ideelt samarbejde

 • Vi arbejder med at gøre dig til en tilgængelig leder, der ”går stuegang” og har en finger på teamets puls.
 • Vi drøfter betydningen af, at du og dit team kommunikerer, videndeler og opbygger en feedback-kultur, hvor alle byder aktivt ind, og alle forholder sig til det, der bliver sagt.
 • Vi analyserer dine muligheder for at optimere din kommunikation og jeres feedbackkultur.
  Vi sætter rammerne for en holdbar procedure, der sikrer, at der kommer lyd på dit teams samarbejde og forventnings-afstemning.
 • Det er tid til at gøre status over dig som langtidsholdbar leder med mod og mening. Du arbejder frem mod næste session på dit unikke eftermægle, som du sender til mig, som jeg glæder til at læse og kommentere.

 

 Step 6 – Online Coaching Session – 90 min.

SKAB BALANCE MELLEM MEDARBEJDERNES RET OG PLIGT
… opnå følgeskab og organisatorisk medlemskab

 • På dette modul lærer du om organisatorisk medlemskab og din ledelsesmæssige opgave i at have medarbejderne der ”har meldt sig ind i organisationen”.
 • Vi vurderer dine medarbejdernes grundholdninger og indstilling, og du beslutter hvilken initiativer, du står overfor for at optimere.
 • Vi arbejder på din forpligtelse til at levere gode rammer for et godt arbejdsmiljø, og vi vurderer balancen mellem dine medarbejders ret til at trives og deres pligt til at løse kerneopgaven.
 

 

Step 7 – Online Coaching Session – 90 min.

OPSUMMÉR, FORTSÆT
… OG HOLD FOKUS I FREMTIDEN

 • Vi gennemgår og opsummerer dit forløb og dine succeser med at aflyse den kunstige harmoni og skabe ægte trivsel og begejstring i dit team.
 • Det er tid til at gøre status på de mål, som du satte dig ved uddannelsens start. Du reflekterer sammen med mig, og du fortsætter med at lave meningsfulde korrektioner.
  Vi drøfter de positive ændringer, som du har oplevet med dit team.
 • Du fastholdes ud fra denne opsummering og status, og vælger hvilke fokusområder, du skal have i fremtiden

DU FÅR ALT DETTE
 PÅ V.I.P-UDDANNELSEN

 

 • 5 måneders håndholdt og individuel ledersparring
 • Indledende telefonisk sparringssession, hvor vi afdækker dit behov – 30 minutter
 • 2 x individuelle V.I.P.-LIVE dage på Hotel Bramslevgård med lækker forplejning
  2 x 5 timer
 • Everything DiSC Management Profil med tilbagemelding
 • Biografi arbejde og analyse
 • 5 x 1:1 Online Individuel Coachingsessioner – 6 x 90 minutter
 • 7 x videoer med undervisningsmateriale og tilhørende lydfil
 • 7 x pdf-slides med undervisningsmateriale
 • 6 x Mindset support med fokus på motivation og handling
 • 5 x Skriftlig Handlingssupport med opgaver og fokus på konkret handling
 • Gennemarbejdet Ledelsesgrundlag
 • Individuel skriftlig sparring på dit ledelsesgrundlag
 • Indtalt lydfil med sparring på ledelsesgrundlag
 • Målsat og bearbejdet fremtidigt eftermægle
 • Individuel skriftlig sparring på dit fremtidige eftermægle
 • Indtalt lydfil med sparring på dit fremtidige eftermægle
 

Dette forløb er anderledes og 100% individuelt henvendt til dig

 • Du kommer KUN til at høre om det du har brug for. Alle modeller, strategier og metoder er skræddersyet og tilpasset til dig og din helt konkrete praksis
 • Uddannelsen bygger på mine 10 års erfaring med lederudvikling. Erfaringer hvor jeg har set, at det gør en verden til forskel at uddanne ledere individuelt frem for på åbne klasseforløb.
 • Du får støtte til at tage hånd om den kunstige harmoni – den stemning, der kendetegnes ved at alle lader som om det hele er godt – selvom det ikke er tilfældet. Du lærer at italesætte den anstrengte stemning, der på nuværende tidspunkt ærgrer dig, fordi det ikke er lykkes dig at ændre den endnu
 • Jeg VED, at det har effekt at være tæt knyttet til en mentor og modtage sparring, der udelukkende tager udgangspunkt i DIN hverdag og DIN ledelsesopgave. Jeg har nemlig selv prøvet det og fået stort udbytte af et tæt samarbejdet med min mentor.
 • Uddannelsen skiller sig ud fordi indholdet er koncentreret omkring relevante fokusområder og er håndplukket til nutidens ledelsesudfordringer
 • Du bliver guidet igennem hele processen, og jeg ved det bliver en succes. Jeg er som din tætte sparringspartner din oprigtige støtte, og jeg lover dig, at du bliver tilpas udfordret og når dine mål.
 • Du er i tæt dialog med mig gennem 4 måneder, og du kan ALTID få sparring
 • Når vi mødes på V.I.P.-LIVE dage er formålet, at du skal træne de færdigheder og kompetencer, som du har brug for så du lykkedes med at implementere teorien hjemme i dit team
 • Du får 1:1 sparring på lige præcis dine udfordringer, og jeg trækker på 10 års erfaring med at udvikle langtidsholdbare ledere med mod og mening.
 • Du vil opleve en hel anden forpligtelse i forhold til at være forberedt, være aktiv i hverdagen og bevare motivationen til at handle ud fra din nye viden direkte i dit team.
 • Du er i gang med det samme og behøver ikke vente på dato for opstart.
  Så snart du er tilmeldt får du adgang til det første materiale og tilhørende opgaver.
 • Dine 1:1 coachingsessioner bookes i forhold til din kalender.


Lidt om det praktiske

V.I.P. LIVE dagene afholdes på Hotel Bramslevgaard, der ligger i Bramslev Bakker omgivet af den smukkeste natur. Det er et lille hyggeligt familieejet kursussted og hotel, hvor der kræses om kunderne. Blot 200 meter fra hotellet er der en storslåede udsigt over Mariager Fjord, der er en af Danmarks smukkeste fjorde.

Det er her vi på V.I.P LIVE dagene går tur og taler om biografi og metoder til at konfrontere konflikter.

Når du har tilmeldt dig uddannelsen modtager du link til udfyldes af Everything DiSC Mangagement personprofil og forberedelse til 1. V.I.P LIVE-dag.

Du inviteres løbende til 1:1 Coaching Sessionerne via mail indeholdende link til Zoom. Hvis du foretrækker at vi møde face-to-face er du velkommen på mit kontor i forbindelse med coaching sessionerne.

V.I.P.-Lederuddannelsen er designet, så du er helt sikker på at være målrettet og på sporet.
Da det er en individuel uddannelse, er du sikker på at være i fokus i alle forløbets faser.
Jeg bakker dig op og give dig håndholdt sparring. Omdrejningspunktet er din helt konkrete ledersituation.

Jeg har erfaring med at det betaler sig at være dybt fokuseret og målrettet, og jeg ved at en investering i et individuelt forløb – fremfor uddannelse på hold – giver et udbytte, der overgår alt, hvad du har prøvet tidligere.

Du starter med at gå i dybden med dit biografiarbejde ud fra en veldefineret opgavebeskrivelse, som du får tilsendt før den indledende VI.P-dag. I opgaven stiller du skarpt på dine livsoplevelser, hvem du har mødt, hvad du har lavet, hvilken udvikling, du har været i gennem, hvornår du har været udfordret.
Alt dette sammenskrives til din livsrejse.

Vi analyserer din rejse, og du vil se et meget præcist billede over, hvad der har gjort dig til den du er i dag.

Det bruger vi, når vi sammenholder biografien med din DiSC Management profil og vi finder forståelse og forklaringer, som vi tager med gennem hele processen.

Uddannelsen er en kombination af LIVE V.I.P.-dage, Online Coaching Sessioner, arbejde i praksis hjemme i dit team og på skriftlig opgaveløsning med skriftlig sparring. Der medfølger undervisningsmateriale, der gennemgås, når vi mødes på coachingsessionerne, og du modtager materialet som video med indtalt lydfil.

Materialet bliver også tilgængelig som pdf-fil. Du arbejder målrettet ud fra dine hjemmeopgaver du får tæt Mindset support og skriftlig handlingssupport mellem hver session.

Online Coaching Sessioner foregår som udgangspunkt via Zoom. Anden mødeform kan aftales.

I forbindelse med coachingsessionerne vil du opleve det unikke i at din udvikling og dine handlinger har min oprigtige interesse, og at jeg står klar med sparring og hepper på dig hele vejen.
Du bliver gennem hele forløbet støttet til at få tingene gjort og får hjælp til at bevarer gejst og motivation, når tingene bliver udfordrende.

Indholdet er hele tiden tilpasset dit behov, og der er ingen uinteressante og ligegyldige emner på programmet.

Forløbet varer 4-5 måneder, og vi har i hele den periode kontakt hver eneste uge.

Der er løbende optag og opstartsdato og datoer for afvikling aftales individuelt.

 

Kundeudtalelser


”Mit ledelsesteam har gennemgået et lederudviklingsforløb med Lise-Lotte Berg fra september 2016 til april 2017. Forløbet indeholdt individuel personprofiltests, personlig coaching, og temadage med forskellige redskaber til udvikling af vores teams samarbejde. Temadagene bestod af konkrete opgaver til bearbejdning på selve temadagen, og til efterfølgende refleksion. Vores samarbejde var i forvejen uproblematisk og godt, men vi ønskede at være så effektiv og professionel en ledelse for vores medarbejdere som muligt. Og da vi var et nyt team, ville vi lægge skinner ud for, at vores samarbejde var rustet til også at kunne modstå modstand og konflikter.
Vi har virkelig fået valuta for pengene. Lise-Lotte er en kompetent facilitator. Hun går på opdagelse i det der sker mellem os på temadagene. I dette forløb er man selv på spil i forhold til de elementer af kompetencer som personprofiltesten viser. Hun tør gå tæt på, og hun gør det på en yderst professionel og ordentlig måde. Og det er netop i det felt udvikling og afklaring kan ske.
Efterfølgende anvender vi fortløbende begreberne og redskaberne fra forløbet med Lise-Lotte Berg, både i forhold til hinanden og til medarbejderne. Forløbet har givet os et klart billede af vores teams styrker og opmærksomhedspunkter. Vi kender simpelt hen hinanden bedre på et dybere plan end før.
Jeg kan varmt anbefale et forløb med Lise-Lotte Berg.” 
Annette Green Kjærgaard , Områdeleder Favrskov Kommune

 

“Lise-Lotte has a perfect attitude towards the people she is doing the training for, silent, thoughtful with a deep understanding on what every person could benefit the most from. She can for sure also be very direct approaching if that’s what is needed. My team have enjoyed the cooperation and the development they have had.”
Bodil Worm, Country Manager Diabetes Care, Bayer A/S Denmark, Iceland, Baltic

 

Vi har i snart 8 år brugt Lise-Lotte Berg som fast huskonsulent til primært kompetencetjek, konflikthåndtering, teamudviklingssamtaler og supervision. Lise-Lotte har fuld opbakning fra både medarbejdere og ledelse og større anbefaling fås næsten ikke. Lise-Lotte går ”lige på”, men formår at gøre det med respekt, omsorg og med fokus på effektiv opgaveløsning.
Jesper Bøje, Adm. Direktør, Privathospitalet Mølholm A/S

 

”I forbindelse med udvikling af personalegruppen har vi haft Lise-Lotte Berg tilknyttet som konsulent. Allerede fra første kontakt oplevede jeg Lise-Lotte Bergs professionelle og kompetente tilgang til problemstillinger, proces og udvikling. Lise-Lotte fik sammensat et forløb, der tilgodeså de ønsker og behov, personalegruppen og ledelsen havde. Selve forløbet har givet grobund for videre udvikling. En proces Lise-Lotte fortsat kan tilbyde konsulentbistand på, skulle vi ønske det. 
Jeg har oplevet Lise-Lotte Berg som yderst kompetent. Hun har etik og professionalisme forrest i sin kommunikation, refleksion og handlinger. Hun har varetaget den enkelte medarbejder med anerkendende tilgang, og så er hun yderst behagelig selskab. Jeg giver Lise-Lotte Berg min varmeste anbefaling.”
Anne Vintersbølle,
Leder af Tjærbyvejens Vuggestue

 

“Jeg takker for samarbejdet. Lise-Lotte har bidraget konstruktivt og jordnært med lederudvikling af 3 mellemledere i vores virksomhed. Vi kan se resultaterne og alle har meldt positivt tilbage. Jeg kan anbefale Lise-Lotte hvis du har behov for en udviklingskonsulent der tager fat i “øjenhøjde”…!”
Jan Rahbek, Manager Director/CEO, Hörmann Danmark A/S

 

”Seriøs og enkel tilgang til et svært emne.
Vi har med udgangspunkt i Garuda Kompetenceprofil brugt Udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg fra Konsulenthuset Berg´s, som omdrejningspunkt i udvikling af vores lederteam. Vi har fået nogle gode redskaber som vi kan bruge i forhold til vores afdelingsledere, og processen har været med til at skabe forståelse for, hvorledes vi individuelt agerer i forhold til hinanden internt i vores ledergruppe. Alle – dvs. både indehavere og vores 7 afdelingsledere har fra Lise-Lotte oplevet, at der er arbejdet seriøst med tingene og det er blevet kommunikeret på en nem og tilgængelig måde. Vi vil gerne videregive vores anbefaling af Lise-Lotte til andre, som gerne vil have hjælp til at forstå og udvikle et lederteam.”
Christian Bjørn, Indehaver . Nybolig Bjørn & Ankersen

 

”Jeg har samarbejdet med Konsulenthuset Berg’s både på professionelt og personligt plan, med stort udbytte.
Lise-Lotte formår med klare og enkle virkemidler, at sætte gang i en personlig udviklingsproces. Hun skaber sig hurtigt et billede af den forsamling eller den person hun sidder overfor, og har en fantastisk evne til at kommunikere sine budskaber i øjenhøjde.
Det har været meget lærerigt og inspirerende at blive coachet og se Lise-Lotte coache andre.
De værktøjer jeg har kunne tage med, bruger jeg dagligt, til at lede og coache andre.”
Steffen Mølgaard, Salgschef, Schwarzkopf Professionel

Er du klar til at omdanne kunstige harmoni til ægte trivsel
… hvor længe vil du leve i den anstrengte stemning?”

Om Lise-Lotte

Jeg er Indehaver af Konsulenthuset Berg’s og har siden 2010 hjulpet ledere og medarbejdere med at aflyse den kunstige harmoni og skabe ægte trivsel og velfungerende teams.

Mit fokus er at skabe langtidsholdbare ledere, der leder med både mod og mening, og jeg bliver ofte anerkendt for det.

Jeg underviser på Arbejdslystkonsulentuddannelsen og på Erhvervsakademier rundt om i landet. Jeg har coachet en lang række ledere indenfor balancen mellem medarbejdernes ret og medarbejdernes pligt – det jeg kalder organisatoriske medlemskab og medarbejdertrivsel.

Jeg har gennem årene oplevet, at der en´ uheldig tendens der går igen på de danske arbejdspladser: Ingen tør sige sætte ord på det de oplever og deres holdning til det der sker. Der opstår derfor en kunstig harmoni, hvor alle lader sig om, at alt er godt – og det er sjældent tilfældet.

Jeg har sat mig for at ændret på denne uheldige tendens – og har besluttet mig for at aflyse den kunstige harmoni og skabe ægte trivsel, til gavn for både leder, medarbejder og organisation.

Jeg siger det de andre kun tænker
Med mig som sparringspartner bliver der sat spot på ægte harmoni, og du vil opleve, at jeg siger det de andre kun tænker, fordi jeg ved at netop det at konfrontere konflikter og uenigheder er vejen til bedre ledelse, effektiv opgaveløsning og bedre trivsel.

Det er vigtigt for mig at være et ordentligt og respekteret menneske – og jeg kender til de situationer, hvor jeg tidligere i min udvikling ikke turde konfrontere situationen, hvis den var konfliktfyldt.

Jeg har selv gået vejen
Jeg har gennem min opvækst og mit familie- og arbejdsliv være overdrevent hensynsfuld – jeg har sat mig selv i baggrunden og delt rundhåndet ud af min omsorg og mit nærvær… og jeg fik udviklet en uhensigtsmæssig hensynsbetændelse. Du kender muligvis til de situationer, hvor du ærgrer dig over ikke at få sagt fra i tide og måtte finde dig i at yde mere end de andre.

Jeg opdagede, at så længe jeg tillod det, så længe så fortsatte det. Derfor tog jeg beslutningen om at udvikle mig i en mere balanceret retning – tage ansvar for mit eget liv.

Jeg valgte at søge sparring hos en mere erfaren sparringspartner, og jeg lærte i den proces at kræve noget af andre, når de krævede noget af mig. Det betyder, at jeg i dag er (næsten) fri for de bekymringer og de søvnløse nætter, der kommer af at lade stå til og finde sig i uhensigtsmæssig adfærd fra andre. Du kommer i hænderne på en der selv har gået vejen!

”Så længe du tillader - så længe så fortsætter det”

Jeg er i dag knivskarp til at spotte kunstig harmoni og har stor succes med at erstatte den med ægte trivsel og begejstrede teams.

Jeg nyder, at være omgivet af gode relationer og være fri den anstrengende stemning, det skaber, når arbejdsmiljøet er kunstigt.

Mine erfaringer med at sætte lyd på en anstrengt stemning og aflyse den kunstige og uægte harmoni, er udelukkende gode, og jeg har altid oplevet en positiv forandring i både samarbejde og kommunikation, når jeg har taget initiativ til at være modig nok til at italesætte konflikter.

Den læring og erfaring vil jeg gerne dele med andre og med dig.

Jeg vil også gerne dele mit motto med dig:

”Hvorfor nøjes med godt nok - når det optimale er muligt”


Min V.I.P. Individuel Lederuddannelse:
”Aflys den kunstige harmoni og skab ægte trivsel og begejstring i dit team – bliv en langtidsholdbar leder med mod og mening” er opbygget omkring mine erfaringer, samt mine uddannelser indenfor coaching og ledelse.

De ledere, der har været igennem mine forløb, kender mig som den, der stiller skarpt på kommunikation og samarbejde med udgangspunkt i fakta, følelse og behov. Kendetegnet for mig er desuden min medfødte evne til at sætte mig i andres sted og forstå situationen fra den andens perspektiv. Sidst men ikke mindst kan du være sikker på, at jeg siger det jeg gør – og gør det jeg siger.

Jeg forstår – og jeg tør sætte lup på sagens kerne og udfordre de eksisterende overbevisninger på en respektfuld og omsorgsfuld måde.

Jeg glæder mig til at samarbejde med dig om ægte trivsel og modig ledelse!

”Hvad enten du tror du kan, eller du tror du ikke kan
… så får du ret – tro derfor på at du kan!”

Investér i din ledelse og i dit team

Hvor meget skal du investere på din V.I.P. Individuelt Lederuddannelse, hvor der er
fokus på dig og din udvikling?

Hvad koster det at blive fri for søvnløse nætter og føles dig sikker og kompetent i ledelse af dit team?

Hvad er det værd at opleve et grundlæggende mod, der skaber ægte trivsel og gode resultater og gør dig til en respekteret leder?
Hvad koster det at få håndholdt sparring og et 5 måneders forløb med 2 V.I.P.
LIVE dage, 5 coachingsessioner, logbog over udviklingsopgaverne og motivende handlingssupport ugentlig hen over hele perioden, samt pdf-filer og videoer med
lydfiler med gennemgang af undervisningsslides?

Med til din investering hører dine fulde opmærksomhed og høj grad af disciplin for at opnå den fulde succes og udnytte dit potentiale.

Pris kr. 39.995, – kr. excl. moms

BONUS:
Tager du en hurtig beslutning og tilmelder dig indenfor 48 timer efter vores indledende telefonsamtale, får du en ekstra V.I.P. LIVE-dag til en værdi af 10.000, – kr. i BONUS

Du betaler her KUN kr. 35.995, – kr. excl. moms for hele uddannelsen og en EKSTRA V.I.P. LIVE-dag