DISC personprofiler
…hvem er du – og de andre?

Et temaindlæg om de 4 forskellige persontyper

Baggrund
Kendskab til menneskers forskellighed er en afgørende faktor for optimal kommunikation, trivsel og samarbejde, og giver en klar fordel i rollen som coachende og støttende part. Personprofilredskabet giver indblik i de fire forskellige persontyper og menneskers foretrukne adfærd. Profilen synliggør samtidig det hensigtsmæssige i at tilpasse kommunikation og adfærd i forhold til den adfærdsprofil, som du taler til og samarbejder med.
Ved hjælp af persontypekendskab kan vi i hverdagen aktivt drage nytte af hinandens forskellighed og trække på hinandens kompetencer, med henblik på at styrke arbejdsglæden og det kollegiale sammenhold.

Indhold og formål
Temaindlægget er opbygget med en kombination af teori og praktiske øvelser, hvor virkeligheden bringes ind i lokalet i vides muligt omfang.
Med udgangspunkt i DISC-personprofilkort skabes indblik i egen og andres adfærdsprofil, for den vej at skabe merforståelse og optimere kommunikationen i hverdagens opgaver. Med personprofilen in mente arbejdes videre med negative overbevisninger, og der sættes lup på hvordan hverdagen kan farves uhensigtsmæssigt af disse.

Fokuspunkter for dagen er:

  • Hvem er du og hvem er de andre? … indblik i de fire forskellige persontyper
  • Hvordan påvirker antagelser og overbevisninger vores adfærd og handlemuligheder?
  • Hvordan møder du med fordel din modsætning?
  • Hvordan udnytter vi vores forskellighed?

Udbytte
Deltagerne vil efter kursusdagen have indblik i egen personprofil og ud fra denne forstå sig selv og andre bedre. Der vil være skabt en større bevidsthed omkring, hvordan negative overbevisninger påvirker og dræner energi og overskud, og hvilke muligheder der er for at omdanne en negativ overbevisning til en mere positiv version. Efterfølgende vil deltagerne kunne anvende de lærte kommunikative metoder, således at samarbejde og trivsel i jobbet optimeres.