Aflys den kunstige harmoni
…og skab ægte trivsel i teamet

Et udviklingsforløb om det gode kollegaskab og afstemt samarbejde

Baggrund
Kollegasamarbejde er en afgørende faktor, når det handler om trivsel og effektivitet.
Samarbejdet mellem kollegaerne afhænger både af den indbyrdes tillid, teamets kultur og kutyme for at løse uenigheder samt den enkeltes evne til at kigge indad samt at se situationen i et større perspektiv. Et velfungerende team skaber stor arbejdsglæde og bidrager til medarbejdernes såvel som arbejdspladsens succes.

Teamsamarbejde kan være en svær størrelse og det er nogle gange vanskeligt at finde årsagen, når det gode kollegaskab halter og resultaterne udebliver. Det er her vigtigt at starte fra bunden og sætte fokus på tilliden mellem kollegaerne og tilliden til ledelsen. Det kræver fuld opmærksomhed over en længere periode og det kræver inddragelse af hele teamet.

 

Indhold og formål
På udviklingsforløbet sætter vi spot på de fem dysfunktioner, som langt de fleste strander på, når samarbejdet halter.

Tillid er den første og mest afgørende faktor for et godt teamsamarbejde og tillid er en vigtig relationsskaber. Vi arbejder på at opbygge tilliden mellem kollegaerne og op til ledelsen og træner deltagernes mod til at sætte ord på eventuelle udfordringer.

Konsulenthuset Berg’s faciliterer processen, hvor evne til at indgå i konflikter på en hensigtsmæssig måde, afklare dem og komme styrket videre er andet skridt. Det næste skridt handler om at forpligte sig i samarbejdet, for dermed at opbygge en fælles ansvarlighed og til sidst nå et fælles resultat.

Vi stiller skarpt på den ideelle adfærd og undersøger hvad der forhindrer den i dagligdagen.
Med udgangspunkt i DISC-profilen ser vi på de 4 forskellige typers præferencer og motivationsfaktorer, og pejler os ind på, hvordan profilsammensætningen er i personalegruppen.

Vi kommer ind på arbejdspladsen kultur og medarbejdernes adfærd, handlinger og holdninger, samt hvordan ”kunstigt harmoni” kan forhindre et godt kollegaskab. Med på programmet er ligeledes sammenhæng mellem den enkelte, fællesskabet og kerneopgaven.
Medarbejderne laver status over samarbejdet og aftaler imellem kursusdagene indsatser i forhold til optimering. Deltagerne får løbende mulighed for at drøfte konkrete situationer med kollegaerne og få indblik i den teori, der danner baggrund for en god praksis på tværs af afdelingerne.

Vi kommer omkring emnerne organisatorisk medlemskab, kulisse-snak og de 6 forskellige vidnetyper. Forløbet sætter kort sagt fokus på, hvordan vi kan gøre arbejdsdagen endnu bedre ved at have afstemte forventninger og høj grad af tillid til hinanden!

Udbytte
Lederen er via ledersparring blevet klædt på til modig ledelse. det vil sige en ledelsesform, hvor temaet øves i at tale om tingene også når det er konfliktfyldt. Teammedlemmerne har sammen med lederen drøftet de fem dysfunktioner i teamsamarbejdet og har sammenholdt teorien til teamets virkelighed. De har fået sat ord på eventuelle uløste gamle konflikter, talt om forpligtelse og rettigheder og lavet aftaler om det fremtidige samarbejde med fælles ansvarlighed og fælles resultatfokus som overskrifter.
Deltagerne vil efter forløbet have kendskab til DISC-personprofiltyperne og indsigt i egen såvel som de øvrige kollegaers profiler. De vil have drøftet og aftalt fremtidens samarbejde. Den nuværende adfærd er sammenholdt med den ideelle adfærd, og vi har set på de forskellige forhindringer, der påvirke det gode samarbejde. Med udgangspunkt i teorierne gives der gode bud på, hvordan kommunikation og samarbejde kan optimeres.

Deltageren får i løbet af forløbet indblik og forståelse for det ansvar, der ligger på hver enkelte, når det gælder trivsel og god kommunikation.