De 4 dimensioner

...når du har brug for et ledelsesmæssigt overblik

Som leder stilles der høje krav til dig – fra både virksomhed og medarbejdere.

Medarbejdernes forventninger
Medarbejderne forventer, at du er opmærksom på deres præstationer, og at du giver konstruktiv feedback.
De stiller krav til, at du har fokus på at inddrage dem og give dem frihed i opgaveløsningen.

Der er samtidig forventning om, at der er overensstemmelse mellem det du siger, og det du gør
– det vil sige, at du optræder som en tillidsvækkende rollemodel for dine medarbejdere. 

Vigtigst af alt er dog, at du som leder kan kommunikerer meningen med opgaven og formidle arbejdspladsens strategi, så retningen fremgår klar og tydelig.

Forskning har vist at dine medarbejder efterspørger 4 dimensioner i forhold til din ledelse.

De 4 ledelses dimensioner er:

Virksomhedens forventninger
Din organisation forventer naturligvis at du:

  • Udvikler forretningen
  • Samarbejder på tværs af afdelinger og ledelseslag
  • Udnytter ressourcerne optimalt

Konsulenthuset Berg’s tilbyder sparringssamtaler, hvor vi stiller skarpt på at forene det menneskelige hensyn med de forretningsmæssige krav. Det er min erfaring, at blot det at få sat ord på dine handlinger og intentioner skaber nye refleksioner og muligheder for optimering.