Coaching og sparring
…når du vil udvikle dig selv

Et samtaleforløb med fokus på dine mål og ønsker

Baggrund
Når du vælger coaching, som udviklingsmetode sætter du fokus på dine mål og muligheder. 

Jeg vil som din personlige coach stille dig åbne spørgsmål – og dine egne svar vil skabe nye tanker, refleksioner og idéer.

Som menneske havner vi ofte i fastlåste situationer, fordi vores overbevisninger, fordomme og vaner påvirker vores adfærd, selvopfattelse og handlekraft i negativ retning. Det betyder, at behov for tryghed og modstand imod forandring kan forhindre dig 
i at leve det liv, som du drømmer om.

Indhold og formål
Ved hjælp af coaching bliver du klar over, hvad du ønsker, mangler eller længes efter.
Du bliver opmærksom på, hvilken betydning det kan få for dit liv, når du ændrer dine handlinger og fjerner dine negative overbevisninger. 

I coaching vil det overvejende være fremtiden, der er i fokus. Vi tager udgangspunkt i den person, som du er i dag, og arbejder med
at fjerne uhensigtsmæssige vaner og adfærdsmønstrer, der indtil nu har forhindret dig i at nå dine mål. 

Arbejdet med vaner og forhindringer hjælper dig til at ændre din adfærd og din måde at handle på, og du vil opleve udvikling i mere målrettet og positiv retning.

Udbytte
Du vil opleve, at det ofte er små forandringer, der skal til for at gøre en stor forskel – og jeg støtter dig i at holde fast på dine mål og vejen dertil.

Med coaching udfordrer jeg dig i en tæt dialog, og hjælper dig til at:

  • sætte livet i nyt perspektiv
  • se tingene fra en anden vinkel
  • gøre dig mere bevidst om dine muligheder
  • formulere dine mål og blive herre over dit eget liv

Resultatet er afklaring, øget motivation og større handlekraft!