Ledercoaching

...når der er brug for fortrolighed og sparring

Ledelse med både mod og mening er afgørende i de meget omskiftelige ledelsesvilkår og krav, der stilles til nutidens ledere.

Jeg oplever ofte at lederens mod sættes på en prøve i daglige ledelse, og jeg møder en del ledere, der føler sig udfordret af svigtende ledelsesmæssigt mod. 

”Ikke at turde” bliver derved en hæmsko for målrettet ledelse og tydelig kommunikation.  
Når lederen er tilbageholdende i forhold til forventninger til medarbejderen, opstår der en diskurs imellem, hvad lederen reelt ønsker af medarbejderen, og hvordan medarbejderen faktuelt opfatter lederens krav.

Jeg støtter dig som leder, i at lede med både mod og mening – og med at skabe god arbejdslyst og gode resultater…

I lederudviklingssamtalerne tager jeg udgangspunkt i de syv arbejdslystfaktorer, der via nyeste forskning, har vist sig at være afgørende for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde