Den Individuelle Lederuddannelse

Uddannelsen har rustet min leder til opgaven

 “I forbindelse med ansættelse af souschef i KFUM’s Institutioner har Lise-Lotte sammensat en individuel lederuddannelse for medarbejderen, der skal være souschef.
Indholdet i uddannelsen er afstemt med mig og så har Lise-Lotte sammensat et forløb, der har udviklet den kommende leder fagligt og personligt.
Vekselvirkningen i indholdet har medvirket til, at medarbejderen har kunnet afprøve, reflektere og afstemme i praksis mellem inputs med Lise-Lotte.

Om lidt ansætter jeg medarbejderen som souschef og det er meget tydeligt, hvilken udvikling hun har gennemgået sammen med Lise-Lotte – i såvel teori som i praksis – og hun er helt klar til at kunne begynde rejsen i faget ledelse. Den individuelle sammensætning og det individuelle forløb har helt klart været medvirkende til, at den kommende souschef føler sig rustet – og ER rustet – til den videre udvikling i sin lederrolle.

Så mine varmeste anbefalinger af Lise-Lotte.”

Claus Kannegaard-Krogsholt, Leder KFUM´'s Institutioner